Jobb, jobb och jobb… Arbetet har fått en allt mer central roll i vår vardag. Om det inte är så att vi stressar upp oss för att hinna med det som måste göras på jobbet, planera morgonens arbete eller bara att få ett jobb så kommer tanken alltid att finnas i bakhuvudet om vi kommer att klara av att arbeta ett helt arbetsliv.

Problemen på arbetsmarknaden skulle kunna likna den problembild som lyfts upp vid klimatdebatten att upp och nedgångarna blir allt kraftigare och mindre stabila. Varken miljön, arbetsmarknaden eller privatlivet idag ser ut som det en gång gjort.

Likt vädret är arbetsmarknaden och vår arbetssituation något som vi med en kollektiv styrka gemensamt kan förändra.

Det kollektivavtal vi idag arbetar under kommer den 31 mars 2016 att löpa ut.

Detta innebär att det är hög tid för oss vid lunchbordet på jobbet tillsammans med våra kollegor att formulera ihop avtalsförslag som kan leda kommande avtalsrörelse.

Här har vi möjligheten att forma ett avtal som är modernt, framtidsinriktat och möjliggör bättre livsförutsättningar.

Tänk er att ha ett kollektivavtal som ger oss möjligheten att kombinera arbete med fritiden för att minska den stress och press som idag ligger och vilar tungt över våra axlar psykiskt och fysiskt.

Samhällsutvecklingen som görs borde leda till en ökad fritid och livskvalitet. Där går utvecklingen åt fel håll. Vi går upp allt tidigare, då resvägen tar längre tid. Lunchutrymmena syns bara till på större etableringar.

Framkomligheten på arbetsplatserna minskar lönenivån, ökar stressen och försämrar kvalitén. Stressen att hinna hämta barn, handla mat, köra till kvällsaktiviteterna blir större. Tiden att fokusera på oss själva blir allt mindre eller försvinner helt.

Målareförbundet måste fokusera på dessa områden i avtalsrörelsen som kan möjliggöra att vi kan kombinera fritid med arbetstid för att uppnå en ökad livskvalitet där förslag som begränsad åktid till och från arbetet, träning under arbetstid samt ekonomisk kompensation för de extrauppgifter vi målare tvingas göra.

Vi måste även sätta politisk press för att öka öppettiderna på dagis, att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige, se till att taket i A-kassan blir ännu högre och förstärka Arbetsmiljöverket och dess institut i syfte att förbättra allas vår livskvalitet.