Tvisten gällde vilken sjuklön den anställde ska ha vid sjukdom då man går på ackord. I väntan på processen i Arbetsdomstolen fortsatte parterna diskussionen.

– Vi hade olika uppfattning om hur avtalet ska uppfattas. Men vi kom fram till en lösning som alla är nöjda med, säger Peter Sjöstrand, förhandlingschef Målareförbundet som är nöjd med att parterna kunde komma överrens utan domare.

Fackförbundet och arbetsgivarsidan Måleriföretagen i Sverige har kommit överrens om att personens snittlön på sitt ackord de senaste tre månaderna ska ligga som grund för sjuklönen.

Har man inte jobbat på ackord de senaste tre månaderna men kanske för fem månader sedan ska genomsnittet i landet för ackordsarbete, cirka 200 kronor, ligga till grund för sjuklönen.

– Det här förbättrar situationen om du till exempel går på ett långt ackord, till exempel ett år. Nu behöver du inte vänta till ackordet är slut för att få din rätta sjuklön, säger Peter Sjöstrand.