Målareförbundet valde att ha kvar skrivelsen om samarbetet med Socialdemokraterna i sin stadga.
Beslutet föregicks av en diskussion med en rad ledamöter i talarstolen.

 

 

Motionen hade lämnats in av avdelning 4 och upphovsmannen Jonny Svensson föreslog att Målarnas skulle använda samma formulering som Byggnads som istället för Socialdemokratin skriver att de ska verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.
– Svenska Målareförbundet ska fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna för att det är bäst för våra medlemmar – inte för att det står i våra stadgar, sade Jonny Svensson.
Förbundsstyrelsens förslag var att avslå motionen och Peter Sjöstrand, förbundsstyrelsen,  tyckte förslaget lämnade många frågor.
– Enligt förslaget ska vi ta bort SAP i stadgarna men de ska ändå vara vår naturliga samarbetspartner.

 

 

Kaj Persson berättade att förbundsstyrelsen tycker det finns en otydlighet i förslaget.
– Vi tycker om tydlighet mot partiet och mot våra medlemar och omvärlden. Medlemmar ska aldrig tveka på att Målareförbundet är del av en vänsterrörelse. Vi står på de svagas sida utifrån det och allas lika värde.
– Vi vet att många förbund har ändrat sina texter men vi tycker att vi kan vara modiga och stå kvar.
Det var inte första gången som förbundets kopplingar till Socialdemokratin diskuterades och frågan kommer säkerligen upp i framtiden igen. Men den här gången blev beslutet att inte ändra skrivningen.
Så här står det i Målareförbundets stadga:
”Förbundet ska verka för att i samråd med socialdemokratiska arbetarepartiet verka för medlemmarnas trygghet i arbetslivet.”

 

 

Helena Forsberg