Jan-Olof Gustavsson är valberedningens förslag till vice ordförande och kassör i förbundsledningen. Han är i dag ombudsman i avdelning 1 och kassör i avdelningarna 1, 6 och 8.

 
Varför ställer du upp i det här valet?
– Jag anser att jag är bäst lämpad. Jag har jobbat i ekonomigruppen tillsammans med Lennart Borgkvist i många år. Man kommer till en punkt där man får välja att stå kvar eller ta chansen och kliva upp.

Hur ser du på att det finns två alternativ?
– Jag tycker det är bra. Inte så vanligt i Målareförbundet att det finns två alternativ till positioner i ledningen. Det är skönt och ett friskhetstecken i organisationen att det finns fler som kan tänka sig att axla uppdraget.

Kan det splittra förbundet att det finns två alternativ till en position så högt upp?
– Jag tror inte det i det här fallet och det säger jag med tanke på vilka vi är som är nominerade. Det kan vara värre om någon sitter för omval och andra utmanar, då kan det ses som ett missnöje. Det kommer inte vara hard feelings oavsett vem av oss som blir vald.

Vad ska du göra som kassör?
– Se till att det finns resurser för det fackliga uppdraget. Det är främsta arbetsuppgiften, men det finns naturligtvis många fler.

Vilken erfarenhet har du av den här typen av arbetsuppgifter?
– Jag är kassör i avdelning 1, 6 och 8. Jag är också ordförande i ekonomigruppen som förbereder ekonomiska frågor till förbundsstyrelsen och gör en hel del rapporter.

 

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se