Mikael Johansson har ingen utmanare till valet av förbundsordförande. Även Peter Sjöstrand ser ut att bli omvald. Däremot finns två alternativ till uppdraget som kassör.

 
Lennart Borgkvist, nuvarande vice förbundsordförande och kassör, närmar sig pension. Han lämnar sitt uppdrag i och med stundande förstärkta förbundsmöte. Som hans efterträdare är valberedningens förslag Jan-Olof Gustavsson, Målarettan. Men det finns ytterligare en person nominerad, nämligen Jan Staaf ombudsman på Förbundskontoret.

 

 
Till förbundsstyrelsen är följande nominerade: Per-Arne Kjellström, Målarettan, Joakim Nexbo, avdelning 2, Martin Svensson, avdelning 4, Martin Eriksson, avdelning 5, Joakim Blomqvist, avdelning 6, Åke Holmgren, avdelning 10. Om förslaget till nya stadgar går igenom så utökas styrelsen med tre personer. Dessa nominerade är: Ronny Johansson, avdelning 3, Jimmy Karlsson, avdelning 8 och Mats Eriksson, avdelning 9. Enligt det förslaget kommer förbundsstyrelsen bestå av nio personer och alla avdelningar vara representerade. Den föreslagna nya stadgan innebär också att suppleanter blir personliga där tre stycken i ordningsföljd ersätter varje avdelnings representant som är borta.

 

 

 

Målarnas kvinnor finns inte med bland ordinarie ledamöter vare sig i valberedningens förslag eller som övriga nominerade. Som ersättare i tredje hand dyker Linda-Li Käld upp för Målarettan. Enda kvinnan på nomineringslistan.

– Det blev som jag befarade, säger förbundsordförande Mikael Johansson som tycker att organisationen måste bli bättre på att lyfta fram tjejerna. Men han är övertygad om att de kommer att komma till viss del tack vare de kvinnliga nätverk som förbundet jobbar med.

 

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se