• FOTO: TOMAS NYBERG

 

Under Målareförbundets pågående förstärkta förbundsmötet antogs ett uttalande.

Här är det i dess helhet:

 

 

Uttalande Målareförbundets Förbundsmöte

 

Investera mera – Sätt fart på Sverige!

För drygt ett år sedan gav väljarna Sveriges politiker ett tydligt besked:  Vi vill inte bara se ett regeringsskifte utan vi vill se en tydlig omläggning av politiken i en helt ny färdriktning. Vi vill se en politik som på allvar angriper den höga arbetslösheten. Vi vill se stora investeringar i infrastruktur och en massiv satsning på bostadsbyggande. Vi vill se ett slut på fortsatta skattesänkningar och en mer expansiv finanspolitik som bygger för framtiden och sätter Sverige i arbete.

Det var en reaktion på åtta år med regeringen Reinfeldt. Det kanske starkaste kännetecknet för Regeringen Reinfeldt är de stora skattesänkningar som genomfördes under perioden 2006 – 2014. Skattesänkningar på i storleksordningen 150 miljarder har förändrat manöverutrymmet för hela det politiska fältet. Staten förfogar inte längre över de muskler som krävs för att möta de stora behov som finns. Trots att det finns stora behov av eftersatt underhåll inom hela järnvägssektorn eller en enorm bostadsbrist är politikerna bakbundna av resultaten av dessa skattesänkningar. 150 miljarder mindre att spendera varje år är en ansenlig summa.

 

 

Den rödgröna regeringen har det första regeringsåret störts av Sverigedemokraternas agerande i riksdagen. Det har försvårat för regeringen att sätta sin prägel på politiken. När arbetet med statsbudgeten för år 2016 nu ska börja på allvar behövs helt nya grepp. Regeringen måste bryta sig loss ur den tankebana som präglat svensk politik i över ett decennium. Man måste våga börja se till de behov som finns mer än att ängsligt räkna krona för krona på statens utgiftskonto. De måste finna modet att tillåta underskott i statens budget för att få fart på Sverige. Man ska även, trots konjunkturläget, seriöst analysera de massiva skattesänkningar som gjordes och göra de förändringar som är nödvändiga för att möjliggöra en mer expansiv ekonomisk politik.

Målareförbundet har tillsammans med andra förbund inom 6F låtit göra en opinionsundersökning om svenska folkets inställning till en omläggning av den ekonomiska politiken. Det finns ett brett folkligt stöd för en omläggning av politiken. Drygt sju av tio rödgröna väljare kan tänka sig skattehöjningar om det går till infrastruktur och bostäder. Till och med var fjärde moderat väljare är beredd att acceptera höjda skatter för detta ändamål. 

Målareförbundet och övriga i 6f gav även Sifo i uppdrag att kartlägga svenska folkets uppfattningar om regeringens satsningar på järnväg och bostäder. Undersökningen är gjord efter att regeringen aviserade sina satsningar i vårbudgeten. Resultatet är tydligt. Det regeringen gör räcker inte. Endast 2 av 10 väljare anser att regeringen satsar tillräckligt på järnvägen. Hela 66 procent svarar nej på frågan om det satsas tillräckligt på järnvägen.

 

 

Mönstret är det samma när frågor ställs om bostadsatsningar. Där svarar 63 procent att regeringen inte satsar tillräckligt på att bygga nya bostäder. På fråga om man anser regeringen satsar tillräckligt på upprustning av miljonprogrammen svarar 46 procent nej och bara 12 procent ja.

Tydligare kan det inte sägas. Svenska folket ser att behoven är oändligt mycket större. Sverige har för närvarande negativ ränta och hög arbetslöshet. Vi har ett dåligt resursutnyttjande i ekonomin. Om det någon gång funnits ett bra tillfälle för en mer expansiv finanspolitik så är det nu.

Regeringen kunde inte i vårpropositionen göra några stora skatteförändringar, men indikerar heller ingen större vilja av att göra det. Man har sagt att man aviserar att avskaffa överskottsmålet. Det är välkommet, men kommer ändå inte att frigöra nya resurser i dagens ekonomiska läge.

Sverige behöver satsningar på i storleksordningen 30 miljarder för nybyggnation av bostäder, renoveringar och klimatsäkring av det befintliga bostadsbeståndet samt investeringar i Sveriges infrastruktur. Ska Sverige nå målet om EUs lägsta arbetslöshet år 2020 måste helt andra resurser till än dagens. För regeringen återstår två möjliga vägar för att få fart på Sverige. Antingen skattevägen eller att låna till investeringar.

Svenska staten lånar i princip gratis just nu. Det kommer att betala sig i ökad framtida tillväxt och sysselsättningseffekter. Beräkningar som 6F tagit fram visar att en satsning i storleksordningen 30 miljarder kommer att ge 150 000 nya jobb årligen.

 

 

Tyvärr verkar det politiska läget vara låst. Den rödgröna regeringen gjorde i vårbudgeten en del skatteväxlingar och avskaffade en del subventioner som har haft tveksamma eller låga sysselsättningseffekter  och höjde bensinskatten. Men fortfarande rör man sig inom det ramverk som den förra regeringen lagt fast. Det duger inte. Man måste våga gå längre och ta debatten med den borgerliga sidan som lika självklart kommer att tala om en skattechock och ovarsamhet med statens finanser.

Bland väljarna är stödet för en mer expansiv politik sammantaget överraskande stort. De har sett något som politikerna hittills blundat för. De vill se större satsningar på vår järnväg och fler bostäder.

Svenska Målareförbundets förbundsmöte uppmanar regeringen i budgeten för 2016 till kraftfulla investeringar för att pressa ned arbetslösheten, minska bostadsbristen och stärka vår infrastruktur.

Investera mera – Sätt fart på Sverige!