Jan Staaf, står kvar som nominerad till vice ordförande – kassör i förbundsledningen. Han arbetar i dag som ombudsman på förbundskontoret.

 

 

Varför ställer du upp i det här valet?
– För att jag vill vara med och vidareutveckla målarnas organisation för framtiden.

 

Hur ser du på att det finns två alternativ?
– Det är jättebra. Det är en demokratisk organisation och då är det bra att det finns flera val.

 

Kan det splittra förbundet att det finns två alternativ till en position så högt upp?

– Hoppas jag verkligen att det inte gör och det tror jag inte heller. Det är det här som är förbundets demokrati.

 

Vad ska du göra som kassör?
– Kassören är ekonomiskt ansvarig, tecknar affärsavtal och bevakar Målareförbundets intressen där vi har inflytande.

 

 

Vilken erfarenhet har du av den här typen av arbetsuppgifter?
– Jag har varit kassör i avdelning 8.

 

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se