Målarettan och Byggnads Stockholm-Gotland har gemensamt undersökt förekomsten av asbest i fönsterkitt.

De regionala skyddsombuden Jan-Åke Öberg, Målarnas, och Johnny Daveman, Byggnads, tog åtta prover från fönsterkitt på hus byggda före 1980-talet – ett av proverna innehöll asbest visade svaren från laboratorium.

– De bevisar att prover måste tas när fönster ska renoveras.

Det är när gammalt fönsterkitt ska tas bort som risken uppstår. Enligt Arbetsmiljöverket ska det tas prover om det finns misstanke om asbest. Finns det asbest krävs utbildning och tjänstbarhetsprov.

Bra att veta

  • Din arbetsgivare är ansvarig för din arbetsmiljö. Denne ska alltid göra en riskbedömning innan du börjar arbeta på en arbetsplats.
  • En fastighetsägare ska alltid ha gjort en inventering innan till exempel renovering.
  • Finns det misstanke om asbest måste ett prov tas enligt Afs 2006:1. Det kan ta mellan en timme till ett dygn att få resultatet.
  • Asbestsanering får bara utföras av den som har utbildning och företaget måste vara godkänt av Arbetsmiljöverket.

Läs mer på www.av.se/teman/asbest

Källa: Bli asbestsmart – 6F

Jan-Åke Öbergs uppmaning till medlemmar som jobbar med fönsterrenovering är att de kräver att företagen tar prov och skickar in.

– Det är enda sättet att veta och vet man så skyddar man sig.

Sedan tidigare finns en broschyr som heter Bli asbestsmart som tagits fram av 6F, där Målarna är ett av förbunden. I den säger Cecilia Samuelsson som är skyddsombud för Fastighets att det är viktigt att få bort rädslan för att ställa krav på asbestundersökningar.

– Även om misstanken visade sig vara fel kan man ändå ha gjort rätt, säger Cecilia Samuelsson.

Målarna utsätts framförallt indirekt när de arbetar tillsammans med andra yrkesgrupper i byggbranschen. Om sanering inte gjorts på rätt sätt utsätts även målarna för asbestdamm.

– När man river ventilationskanaler kan man träffa på asbest i fogen. Det här är ett område där det slarvas det en hel del. Det kastas och dammas och risken är stor att utsättas för asbest, säger Jan-Åke Öberg.

En täckande bjällra med en utropstecken-symbol över
Varning till målare

Målare kan utsättas även direkt när de målar en trasig rörisolering, när eternitplattor bearbetas eller tvättas innan målning och vid renovering av fönster.

Var vaksam när du jobbar i hus och fartyg byggda före 1982, särskilt miljonprogramshusen. Däremot är ämnet tillåtet i länder utanför EU så det kan fortfarande komma produkter och material till Sverige som innehåller asbest.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Det finns ett examensarbete från 1981, Fönsterkitt. en arbetshygienisk undersökning om asbest-förekomst i fönsterkitt. Mest asbestblandat fönsterkitt användes till växthus.

Något som Helsingborgs kommun blev kostsamt medvetna om när de rev en handelsträdgård med en yta motsvarande 60 villatomter under glastak.

– De som arbetar med fönsterrenoveringar måste bli medvetna om riskerna för att kunna skydda sig, säger Jan-Åke Öberg.

Här kan asbest finnas

Asbest har använts inom ett stort antal områden och i cirka 3 000 produkter.

Upptäckten att asbest är cancerframkallande gjorde att användandet förbjöds i Sverige i mitten av 70-talet, ett totalförbud kom 1982.

Arbetsmiljöverket räknar med att 400 000 ton asbest kan finnas kvar i äldre byggnader.

Material där man kan hitta asbest är bland annat:

Lim, kakelfix, fogmassor, fönsterkitt, puts, färg, bruk, plast, cement, väv, brandisolering, värmeisolering (t.ex. rörisolering), svartlim under golvmattor, fönsterbänkar, skruvpluggar, ventilationsanläggningar, tak- och fasadplattor (eternit), textilier, takpapp med mera.

Okunskapen om hur man hanterar asbest är stor hos arbetsgivarna visar en rapport från Arbetsmiljöverket. Okunskapen är också stor hos sakkunniga och inspektörer på verket, skyddsombud, lärare och läkare.

– Nya generationer måste utbildas, säger Janne Staaf, arbetsmiljöansvarig på Målareförbundet och tar broschyren Bli asbestsmart som ett exempel.

– Det är viktigt att gång efter gång upplysa om detta i skolor, artiklar och informationsmaterial.

Sjuk av asbest

Asbest är en stenmineral med hullingar som fastnar i lungorna när man andas in dammet.

Asbest kan orsaka flera dödliga sjukdomar:

  • Lungcancer och mesoteliom, som är en sällsynt cancerform i lungsäck eller bukhinna, som i stort sett alltid beror på asbest. Det tar ofta 30–40 år efter exponering innan man insjuknar.
  • Asbestos är en dammlungsjukdom som leder till att det bildas sjuklig bindväv i lungorna som gör det svårare att andas.
  • Asbestdamm kan även ge lungsjukdomen kol.