Avtalsrörelsen närmar sig med stormsteg. Senaste avtalsrörelsen inleddes i slutet av 2012, så det är några år sedan vi aktivt arbetade med att förändra kollektivavtalet. I nuläget är vi inne i den insamlande fasen av avtalsförslag till avdelningarna runt om i landet.

När vi har samlat in alla förslag ska vi börja konkretisera vad vi målare är beredda att offra allt för. Detta är inte något lätt beslut. Skillnaden mellan målare och målare, arbetsplats och arbetsplats är större än på länge.

Detta gör att en fråga som är otroligt viktig för den ena målaren kan vara helt obetydlig för den andra.

Detta var något som man har arbetat på politisk nivå. Är detta något vi borde driva i avtalsrörelserna om ökad semester?

Stefan Johansson

En fråga som många diskuterar, som är en fråga som det flesta målare och lackerare kan hålla med om, är att semestern inte bara är viktig, den är nödvändig!

Den idag 5:e semesterveckan infördes i svensk lag 1978 och 27 dagars semester infördes i slutet av 80 talet för att väldigt snabbt därefter återgå till 5 veckor innan det blev fullbordat med 6 veckors semester.

Detta var något som man har arbetat på politisk nivå. Är detta något vi borde driva i avtalsrörelserna om ökad semester?

Att förändra och reformera i kollektivavtalet är kostsamt. Vill vi ha stora förändringar kan vi bli tvungna att avstå löneökningar. Att genomföra ytterligare en semestervecka skulle motsvara en löneökning på cirka 2,6% räknat från 13% på 5 veckor.

Att ha ekonomiska medel i en avtalsrörelse är inte allt som behövs. Avtalsförhandlingarna är gemensamt mellan två parter.

För att genomföra förändringar kommer det även att krävas att övertyga våra arbetsgivare om fördelen med längre semester och mindre tid i produktionen.

För att genomföra förändringar kommer det även att krävas att övertyga våra arbetsgivare om fördelen med längre semester och mindre tid i produktionen.

Stefan Johansson

Ett annat sätt att arbeta fram förändringar och förbättringar kring semestern är att påverka de politiska beslutsfattarna. Arbetsmarknaden består inte enbart av kollektivavtal utan även av lagar.

I dag när vi inte längre har kvar Målarnas semesterkassa som parterna själva ägde, är det till stor del semesterlagens bestämmelser vi följer rakt av.

Därav blir de politiska besluten allt viktigare för att förändra även tillvaron på arbetsplatsen för att bland annat öka antalet semesterdagar.

Är du beredd att aktivt arbeta för detta? Är du beredd att offra den vardagliga tryggheten för att kunna åstadkomma stora förändringar?

Detta är frågor vi måste ställa oss om vi vill ha större betydande förändringar, om vi vill ha en 6:e semestervecka!