Domen utgår ifrån ett spanskt fall. Europadomstolen säger i sin dom att hantverkarens första resa hemifrån till det första jobbet och den sista resan hem från dagens sista jobb är att räkna som arbetstid.

Men förutsättningen är att arbetsgivaren inte har en fast arbetsplats som den anställde har att utgå från. I exempel på yrken som denna dom i Europadomstolen kan gälla för, nämns elektriker, omsorgsarbetare och försäljare.

I domen kan man läsa:

”Det faktum att arbetarna börjar och slutar sina resor vid sina hem kan härledas direkt till beslutet från deras arbetsgivare att överge de regionala kontoren, och inte från arbetarnas egen önskan.”

I domen konstateras också att arbetare inte ska behöva bära bördan av sina arbetsgivares beslut, och dessutom att EU-direktiven ska verka för att garantera arbetare en viss viloperiod.