– Det är positivt att PO får ersättningen och jag är glad att PO väljer att berätta så även andra kan vara berörda kan få kännedom. Jag uppmanar alla som kan vara berörda kontakta sitt regionkontor för en utredning om rätten till att få mer pengar, säger Petter Johansson, centralt ansvarig för försäkringsfrågor vid Elektrikerförbundet.
Han menar att kunskapen finns ute på regionkontoren, men Elektrikerförbundet har inte haft någon möjlighet att kontakta de personer som har äldre beslut om livränta.
– Vi för inga register för de som får livränta, säger Petter Johansson.
– Det jag gjort nu är att kanaliserat ut det ut i organisation så att det finns kunskap ute i organisationen.
Claes Jansson hanterar den här typen av ärenden på LO-TCO rättsskydd. Han kan inte bedöma hur många ute i landet som kan vara berörda av detta.
– Det är förmodligen ett jättestort mörkertal, särskilt när det gäller trafikskadorna. Det är bra om folk frågar om de kan ta del av pengar.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

Dom i Högsta domstolen

Det är en dom från Högsta domstolen 2008 som är grunden för möjligheten att få sin livränta omprövad. Domen gällde ett trafikskadeärende, men är tillämpbar även för arbetsskadeärenden.
Domen tog fasta på principen att ersättningen ska ge samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat.
För att kunna få en uppräkning ska den inkomst som ligger till grund för beräkningen ha höjts minst 10 procent under tiden.
För arbetsskadeärenden ska det i första hand vara ett ärende som ligger för 1 juni 1994. Försäkringarna innan dess var mer fördelaktiga.