Marianne Cederhök har över trettio år i yrket och klarat sig utan bestående arbetsskador. – Jag har haft ryggskott några gånger och problem med en tennisarm, men det har löst sig, säger hon.

I dag har Marianne Cederhök och Malin Gylleskog fått i uppdrag att måla fasader och fönster på en villa i Gottskär. De jobbar åt Målericentralen som ingår i Celanderkoncernen.

Villan är stor och ligger utmed havet. Även om högtrycket är stadigt och solen skiner, innebär det vissa problem.

– Det blåser för mycket och blir lätt färgstänk. Vi har täckt med plast, men den lossnar i blåsten. Vi får börja jobba på läsidan och hoppas att vinden avtar, säger Malin Gylleskog.

Hon jobbade tidigare på en annan målerifirma. På den tiden arbetade hon ensam och valde bort ackordet.

– Jag var påverkad av rykten. Jag hade hört att det var stressigt och blev mycket slarv med ackord, säger hon.

Malin Gylleskog trivdes inte att arbeta på egen hand utan kontakt med sina arbetskamrater.

– Jag är social och vill ha någon att prata och bolla idéer med. Det är svårt att jobba ensam hela tiden. Det tär på psyket.

– I synnerhet när man är kvinna och inte vet vad man kan bli utsatt för när man kommer ut till olika arbetsplatser. Förr hade jag ångest varenda söndagskväll, berättar hon.

Vid ett tillfälle, när hon målade fönster i en lägenhet, la hon märke till att hon var iakttagen av en man nere på gatan. Hon såg att han räknade fönster för att ta reda på vilken våning hon befann sig på. När hon anade hans avsikter, låste hon lägenheten. En stund senare ringde det på dörren, men hon öppnade inte.

Den typen av upplevelser innebar stress och otrygghet i arbetet. Hon ville slippa att jobba ensam, men fick inte någon förståelse från arbetsledningens sida. Eftersom det ofta var arbetsbrist vintertid och hon blev uppsagd, valde hon att byta målerifirma.

När hon fick anställning på Målericentralen förändrades situationen till det bättre. Idag trivs hon med arbetet och ångesten är borta.

– Här känner jag mej sedd. När arbetsgivaren lyssnar på våra önskemål ökar trivseln och man blir lojal. Med Marianne Cederhök som kollega, har jag lärt mej arbeta på ett nytt sätt. Vi planerar jobbet själva och åker ut till olika områden för att renovera, säger hon.

Nu har Malin dessutom insett fördelarna med att arbeta på ackord. Marianne har lång erfarenhet som målare. Mer än 30 år i yrket. För henne har ackordet alltid varit en självklarhet och hon delar gärna med sig av sitt kunnande.

– När jag kom ut på arbetsmarknaden hade man inget val. Då fanns det bara ackord. Men man måste ha kunskaper i hur det fungerar. Det kräver mer planering av arbetet och att man bara sätter upp den tid som har med själva måleriarbetet att göra, förklarar hon.

– Det känns som om många hittar på en massa ursäkter för att inte arbeta på ackord. Men jag tycker inte man ska tacka nej till pengar som vi har rätt till. Tack vare ackordet tjänar vi 4 000-5 000 kronor mer i månaden. Varför ska vi ge bort de pengarna till målarmästarna? menar hon.

I dag tycker Malin Gylleskog att det är roligt att jobba på ackord.

– Det är en jädra skillnad. Ackordet är en morot. Det gör jobbet roligare. Det känns kul när lönekuvertet dimper ner i postlådan, säger hon.

Att arbeta tillsammans är dessutom en stor fördel. Om någon kund är jobbig är det tryggare att vara två. Och när man ska bära arbetsmaterial är det gott att kunna hjälpas åt.

– Många tjejer slutar arbeta som målare, men det beror inte på att måleriarbetet är tungt. Förut när jag jobbade på kontor hade jag ofta värk i axlar och nacke. Det har jag inte nu, säger Malin Gylleskog.

– Att tjejerna lämnar målaryrket beror på attityderna. Branschen är omodern. De måste inse att kvinnor är en tillgång, inte ett hot, menar hon.

– Förr fanns det tjejträffar för oss kvinnliga målare. Det var väldigt betydelsefullt. Det skulle behövas igen, framhåller Marianne.

Malin och Marianne har anpassat sina rasttider för att få bättre flyt i arbetet. Istället för två halvtimmas raster, tar de en hel timma mellan 11.00-12.00.

– Med en rast istället för två blir det mindre spilltid, konstaterar Marianne.

I vissa situationer går det inte att arbeta på ackord. Då måste man välja bort det. Villan i Gottskär är ett sådant exempel.

– Det här uppdraget har vi fått ta över efter några andra målare. Vi vet inte hur länge vi ska vara kvar. Därför kan vi inte arbeta på ackord just nu, förklarar Marianne Cederhök.

Men i vanliga fall, när de arbetar med lägenhetsrenoveringar, fungerar det utmärkt. Då lägger de själva upp planeringen genom att kontakta kunderna i god tid. Tydlighet är viktigt. Att de boende får klart för sig hur de ska ställa undan möblerna för att målarna ska kunna utföra arbetet så smidigt som möjligt.

– Visst kan det bli missuppfattningar ibland, men om det skulle hänga upp sig kan vi alltid meddela arbetsledningen att vi vill gå på tidlön istället, säger Marianne Cederhök.

Även om Malin Gylleskog ändrat uppfattning och tycker det funkar bra att jobba på ackord så anser hon fortfarande att det är ett komplicerat system. Är man osäker kan det vara svårt att komma igång på egen hand. Därför tycker hon det behövs mer utbildning.
På Målericentralen arbetar 18 av företagets 20 anställda på ackord,

Företaget uppmuntrar de anställda att gå på ackord.

– När man arbetar tillsammans med någon annan är det viktigt att man har samma tempo om det ska fungera bra, menar Lennart Olsson, chef för Målericentralen.

Arbetsledare Leif Svensson tycker det är en brist att det inte ingår utbildning i ackordssystemet på målarlinjen:

– Jag ifrågasätter skolan. Det behövs mer kunnande om lönesystemen. Det borde man kunna ge lärlingarna under utbildningstiden, säger han.
Inom hela Celanderkoncernen är ackordsystemet inte så omfattande totalt sett.

– Det ligger runt 30-40 procent, säger koncernchef Örjan Berntsson.
Att siffran är så låg tror han beror på att det är för komplicerat att mäta.

– Det finns väldigt många jobb som inte går att mäta. Dessutom är prislistan fortfarande för omodern. Den måste förenklas och bli mer anpassad till verkligheten, framhåller han.

Peter Göthberg, ombudsman på Målareförbundets Avd. 3 Väst, menar att det beror väldigt mycket på var man är anställd och vilken typ av arbete man har, om man väljer ackord eller inte.

– Alla som vill arbeta på ackord har rätt att få göra det enligt avtalet. Målareförbundet har kurser i avtal och prislista varje år. Men intresset från målarnas sida är halvbra, säger han.

– Jag har själv arbetat som målare i 37 år, den mesta tiden på ackord, och jag tycker aldrig det varit några problem. Man måste hålla reda på vad man gör och då blir man samtidigt mer engagerad i arbetet, tillägger han.

– Ett intresse från målarnas sida är avgörande. Om man vill kunna påverka sin lön tycker jag man ska anmäla sig till en kurs, avslutar han.

  • – Om det blir problem med att jobba på ackord säger vi till arbetsledningen att vi vill ha tidlön istället, säger Marianne Cederhök. Foto: Siv Öberg

  • – Ackordssystemet är väldigt krångligt. Det behövs mer utbildning för att fler ska välja det, säger Malin Gylleskog. Foto: Siv Öberg

  • – När jag började arbeta som målare sa killarna till mig att jag aldrig skulle klara det. Men nu är jag 53 år och är fortfarande kvar i yrket, säger Marianne Cederhök. Foto: Siv Öberg

  • – Ackordsprislistan är fortfarande omodern och alldeles för komplicerad. Den behöver omarbetas, helst av en utomstående part, menar Örjan Berntsson, koncernchef för Celander AB. Foto: Siv Öberg

  • Nära till hands. Information från Målerifakta finns tillgänglig i mobilen. Foto: Siv Öberg

  • Malin Gylleskog har ändrat uppfattning. Förr tyckte hon ackordet var komplicerat och stressigt och ledde till slarv. Nu tycker hon det är roligare att jobba tack vare ackordet. Foto: Siv Öberg

  • – Om det blir problem med att jobba på ackord säger vi till arbetsledningen att vi vill ha tidlön istället, säger Marianne Cederhök. Foto: Siv Öberg

  • Marianne Cederhök har över trettio år i yrket och klarat sig utan bestående arbetsskador.– Jag har haft ryggskott några gånger och problem med en tennisarm, men det har löst sig, säger hon. Foto: Siv Öberg