Från januari 2016 sänks a-kasse avgiften för de som också är medlemmar i Målarnas fackförbund.

Byggnads a-kassa för byggnadsarbetare och målare ser att den administrativa kostnaden är lägre när de hanterar medlemmar som också är med i facket tack vare samordningsmöjligheter. Därför har styrelsen för Byggnads- och målarnas a-kassa beslutat att sänka avgiften med 9 kronor.

Nu har även tillsynsmyndigheten IAF godkänt a-kassans begäran att få sänka avgiften för förbundsmedlemmar med 9 kronor per månad från januari 2016. De nya avgifterna blir alltså 121 kronor per månad för förbundsmedlemmar och 130 kronor för enskilt anslutna.

Helena Forsberg