Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd men bara 500 överlever. Sverige är först ut med en standard för hjärtsäker zon.

Hjärtstartare finns bland annat på gym, flygplatser, hotell och restauranger samt på många arbetsplatser.
I september publicerade SIS, Swedish Standards Institute en ny standard för hjärtsäker zon. Målet är att rädda fler liv. SIS standard gäller för hur man använder en hjärtstartare och vad som gäller för att en plats ska vara ”hjärtsäker” vad gäller drift, underhåll och utbildning.
I kommittén som utvecklat den svenska standarden har följande organisationer deltagit: Cardio Life, Dahl Medical, Hjärt-Lungfonden, HLR Konsulten Sverige, Laerdal Medical, Mediq Sverige, Physio-Control, Svenska HLR-rådet, Svenska Livräddningssällskapet, Vårdförbundet och Zoll International Holding.
– Kommitténs mål har varit att utveckla en standard som kvalitetssäkrar handhavandet av och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas, säger Tuula Cammersand, projektledare för den tekniska kommittén på SIS.
– Eftersom efterfrågan på hjärtstartare ökar så finns det ett stort behov av en gemensam standard, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.
Standarden definierar bland annat:
Vad är en hjärtsäker zon?
Vilka krav bör ställas på handhavande, utbildning, service och underhåll?
Vilka krav bör ställas för tillgänglighet, ansvar och registrering?
Hur kan vi underlätta för den som tillhandahåller hjärtstartare?
Hur kan vi gynna användningen för att på så sätt rädda liv?
Hur kan standarden användas som upphandlingsunderlag?

Helena Forsberg