Den fackliga centralorganisationen UGTT i Tunisien har tilldelats det prestigefyllda Nobels fredspris ihop med systerorganisationerna inom den tunisiska ”National Dialogue Quartet”.
– Ett oerhört betydelsefullt erkännande för fackens roll som dialogpart, säger Kristina Henschen, kanslichef för Union to Union (svenska fackens biståndsorganisation) som samarbetat med UGTT via Världsfacket ITUC och den globala internationalen PSI under de år då den nationella dialogen etablerades i Tunisien.
Genom den goda dialogen, där UGTT var initiativtagare, nådde parterna en lösning och slutligen en gemensam grundlagstext som antogs.