En statlig utredning föreslår att arbete i offentliga upphandlingar ska ske med skäliga och kollektivavtalsenliga arbetsvillkor.
Den 1 september invigdes också den nya Upphandlingsmyndigheten.

 

 

Arbetsrättsprofessorn Niklas Brun har haft i uppdrag av staten att utreda om upphandling och villkor enligt kollektivavtal. SOU 2015:78 heter utredningen som i ett delbetänkande nu lämnats till civilminister Ardalan Shekarabi (S).

 

Syftet har varit att jämka ihop EU:s upphandlingslagstiftning med den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utredningens förslag innebär att upphandlande myndigheter ska ange lön, semester och arbetstid som villkor i kontrakt i offentlig upphandling. Villkoren ska också gälla för underleverantörer. Reglerna föreslås ingå i de kommande upphandlingslagarna och dessa regler omfattar även de tre nya EU-direktiv som handlar om skyldigheten att ta arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling. Direktiven ska vara genomförda i Sverige i april 2016.
Den nya Upphandlingsmyndigheten får en viktig uppgift att stödja upphandlande myndigheter.
Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Innovativa lösningar inom upphandling ska främjas och upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten ska stärkas.
– Det finns stor potential att bidra till en hållbar utveckling och nya innovationer med hjälp av den offentliga upphandlingen som omsätter minst 600 miljarder varje år. Det är ett stort ansvar offentlig sektor har och vi ska arbeta proaktivt för att stötta myndigheter och leverantörer i sitt arbete, säger Ann-Christin Nykvist, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

 

 

Offentlig upphandling omnämns i 9 av de 27 utgiftsområden som Regeringen tar upp i budgeten. Det konstateras att rätt använd kan upphandling ge flera positiva effekter i samhället. Inte bara lägre arbetslöshet, ökad tillväxt och högre sysselsättning, utan även bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

 

 

Helena Forsberg