Målarnas facktidning har tidigare berättat att Målareförbundet gjort gemensamma stickprov med Byggnads. Då analyserades prover från åtta fastigheter. Ett innehöll asbest och i ett fall var det oklart. Fackförbunden slog larm och påtalade att när det finns risk för asbest ska prover tas.

De båda fackförbunden gick vidare och tillsammans med arbetsgivarorganisationerna skickade de in prover från 45 fastigheter byggda mellan 1940 och 1982, då asbest totalförbjöds i Sverige.

Asbest fanns i fönsterkitt i 7 av 45 prover.

– Det är 14 procent, säger Jan-Åke Öberg, skyddsombud på Målarettan.

– Bristen på kunskap om det här är helt otrolig.

Fastighetsägare är skyldiga att göra miljöinventeringar, men det är ovanligt att det sker vid fönsterbyten. Okunskapen i branschen har gjort att otaliga arbetare däribland målare har utsatts för de farliga fibrerna.

– Nu måste fastighetsägare börja göra miljöinventeringar, säger Jan-Åke Öberg som vill upplysa målarna om att de ska ställa krav på inventeringar innan de startar ett jobb.

Glasbranschföreningen kommer att satsa på utbildning och information till sina medlemsföretag och på glasskolan i Katrineholm.

Målareförbundet och Byggnads har tillsammans med arbetsgivarorganisationerna skickat ut ett informationsblad och samarbetar för att ta fram en mer omfattande information.

Viktig information

  • Asbest kan finnas i fastigheter uppförda fram till 1982
  • De farliga asbestfibrerna frigörs när man bearbetar eller river material.
  • Om arbetsgivaren inte vet vilket material arbetstagarna arbetar med så bör den ta prov och skicka för analys.
  • Det finns flera analysföretag godkända av Arbetsmiljöverket. Provsvaret tar cirka 3-4 dagar.
  • Arbetstagarna får inte fortsätta arbeta i materialet i väntan på analys, med hänvisning till Arbetsmiljölagen.
  • Om asbest hittas ska ett företag med tillstånd sanera arbetsplatsen. Obs! Asbestdamm kan finnas kvar i lokalen.
  • Arbetsgivare har ett omfattande arbetsmiljöansvar. De som bryter mot föreskrifterna kan beläggas med sanktionsavgifter upp mot en miljon kronor.