Målarnas facktidning har förstått i sina kontakter med målare i olika sammanhang att de ser stämpeln som en trygghet ur allergisynpunkt. Därför är det viktigt att poängtera vad märkningen innebär.

– Vår rekommendation vänder sig till konsumenter och inte till yrkesverksamma. Detta är en viktig distinktion då rekommendationen bygger på normal användning för en konsument.

Känsliga personer ska inte måla själva

Rekommendationen för målarfärg gäller först två veckor efter målning, säger Emma Larsson, ordförande i Astma- och Allergiförbundets granskningsråd.

– Under dessa två veckor avger flera av de här produkterna ämnen till den omgivande luften som kan framkalla reaktioner hos känsliga personer. Detta medför även att vi inte rekommenderar känsliga personer att måla själva, även med de färger som har rekommenderats av förbundet.

Att astma- och allergiförbundets rekommendation gäller först två veckor efter målning ska tydligt framgå på förpackningen. Alla ämnen, oavsett mängd, ska anges på förpackningens innehållsförteckning om de kan vara allergiframkallande.

Konserveringsmedel: Vanlig allergen

Sedan 1976 bedömer Astma- och Allergiförbundets granskningsråd varje år en rad produkter inom det kemisk-tekniska området varav målarfärg är en produkt.

Förbundets rekommendation är en vägledning och en hjälp för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt.

En av de allergener i vår omgivning som förbundet klassar som vanlig är just konserveringsmedel.