• Ett bra sätt att jobba på som förenklar i ackordsarbetet. Josef Haraldsson och Johann Erzic gör största delen av sitt pappersarbete i telefonen och sparar både tid och onödiga resor, menar de. – Vi sköter mer av upplägget själva och det känns bra. Foto:

  • Som avslut på jobbet finns en checklista att bocka av. Den har anpassats av företaget själva. Foto:

  • – Det finns en del bokstavskoder i ordern att hålla reda på, så visst hände det att blev någon vägg fel i början, säger Josef Haraldsson. Foto:

  • Foto:

  • Ordern innehåller informationen som behövs. En del info är skriven i bokstavskoder. Foto:

Nu kan du sköta i princip hela pappersarbetet i telefonen. Den klarar allt… utom att måla.
– Smidigt, och det ger ett väldigt bra flyt för oss som jobbar på ackord, tycker jag.

Det säger Josef Haraldsson, målare Kimmos Måleri i Borås, som övergått nästan helt till digital pappershantering. Tillsammans med kollegan Johann Erzic renoverar de lägenheter i kvarteret Rundeln åt det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder.
– Jag är inne på mitt fjärde år i området, och hur länge har vi jobbat ihop? Ett drygt år väl? säger Josef och får en nick av Johann.
Företaget de jobbar på profilerar sig som miljövänligt och att använda ny teknik till detta; Alla anställda får handdatorer. Via ett anpassat program i telefonen tar Johann och Josef emot sina arbetsordrar och behöver i princip aldrig åka via firman.
– AB Bostäder har tagit snacket med kunden och skickar sedan ordern digitalt till vår arbetsledare. Han i sin tur skriver in den i vårt program. Vi får ofta fem-sex ordrar i stöten och tar dem i smidigaste ordning. Vi sköter oss själva vilket känns bra.

Med ordern finns all info om utförandet, tapetnummer och liknande. Här finns också kontaktuppgifter till kund och om det är några särskilda färdigtider. I samma program skriver de sin tid under respektive jobb och tiden går samtidigt till lönekontoret. Bilens GPS loggar resorna som också skickas till företaget automatiskt.
– Till sista har vi en checklista vi går igenom och bockar i att allt är ok.
Det finns också möjlighet att ta foton och lägga in i respektive order.
– Det kan ju vara olika saker där det kan vara skönt att ha ryggen fri: Att så här såg det ut när vi kom, att möbler inte var flyttade som de skulle och sådant. Även merjobb kan ju vara bra att dokumentera, säger Josef Haraldsson.
Han är förhållandevis ung i yrket och tillhör väl generationen med telefonen fastväxt i näven. Han ser systemet som en självklarhet.
– Jag är förvånad att så få använder system som finns.

För det är fortfarande få. Johann Erzic med 38 år i yrket har inte använt något liknande innan han började på Kimmos Måleri 2014.
– Jag har lärt mig pö om pö och lutat mig på Josef som kan det här. Men det är bara positivt, det finns en tidsvinst i det här och det gör att allt inte är så pressat heller tycker jag.
– Det är underlaget för ackordet och den slutliga arbetsbeskrivningen med merjobb som fortfarande måste in på papper, men det är på gång det också och det väntar vi på, säger Josef Haraldsson.

Jan-Erik Johansson

 

Fler program

Kimmos Måleri använder sig av programmet Entré Portal med tillägget Målerikalkyl, ett program som tagits fram av företaget Hantverksdata. I programmet har de själva haft möjlighet att dessutom anpassa en del sidor för att passa i företagets rutiner.
Hantverksdata är svenskt, men det finns en lång rad av mer eller mindre heltäckande och anpassade program för hantverksbranschen. Det finns också möjlighet göra egna program i ex. webbläsaren Chrome.
Här är några fler namn att söka på för den som vill veta mer:

– Navcite

– 4PS Construct

– Bosch Toolbox

– PK Time app

– Zervant tidrapportering

– Coredination

– Softone

– Fortnox

– QBIS Business Systems