I våras skrev vi om forskarnas rapport om konserveringsmedel i färger som orsakar allergier. Eksemen fortsätter att öka lavinartat inom yrkesgruppen målare så vi fortsätter självklart att rapportera.

I det här numret har vi pratat med Björn Jonsson i Söderhamn som får så allvarliga reaktioner av färgen att han förlorar medvetandet. Arbetsmedicinska mottagningen känner inte till fler fall och kan ännu inte säga att det beror på färgen. Utredning pågår. Men Björn är övertygad.

Föregå med gott exempel, ingen praktikant eller lärling ska behöva dra sig för att skydda sig på grund av kollegornas inställning.

Helena Forsberg

Vi intervjuar också Björn Eurén som får eksem av konserveringsmedel. Hans allergiska reaktioner är dokumenterade och det är fastställt att det beror på färgerna. Under intervjun framkommer det att också han blir yr av färgen, men det finns inte dokumenterat hos Arbetsmedicin.

I mitt jobb möter jag målare som fått eksem och även fler som berättar att de blir yra och illamående. Ni är många som inte tar det här på allvar.

Det måste bli bättring. Berätta om era symptom på läkarundersökningen eller sök akut. Du är unik, det finns bara en av just dig. Det är också viktigt att alla fall kommer fram. Att bilden blir klarare. Att sjukvården, forskare och Målareförbundet får veta hur många som är drabbade. Jag tror inte att Björn Jonsson är ensam om sina symptom.

Du är unik, det finns bara en av just dig. Det är också viktigt att alla fall kommer fram.

Helena Forsberg

Målareförbundet och forskarna är medvetna om problemet men behöver ett underlag för att gå vidare. Forskarna kräver lagändring. Er förbundsordförande Mikael Johansson har tagit initiativ till ett möte där facket och arbetsgivarorganisationen ska träffa färgtillverkarna. Men även ni själva har ett ansvar att skydda er och kollegorna.

Läs säkerhetsdatabladen och tänk på att använda den skyddsutrustning som rekommenderas. Huden ska skyddas och många gånger rekommenderas god ventilation och skyddsmask. Tro inte att färgerna är ofarliga för att de är vattenbaserade.

Föregå med gott exempel, ingen praktikant eller lärling ska behöva dra sig för att skydda sig på grund av kollegornas inställning. Vi kommer att återkomma med fler artiklar. Det här är en viktig fråga för målarnas arbetsmiljö.

En annan viktig fråga är avtalsrörelsen. Det blev ingen LO-samordning, men Målarna samarbetar med övriga byggfack och håller en hög profil i debatten. De regionala avtalsråden har prioriterat bland alla förslag som kommit från avdelningarna indirekt genom er medlemmar.

Arbetet går vidare inom förbundet med att ta fram vilka krav som ska ställas till motparten. För att hålla dig uppdaterad om senaste nytt kan jag tipsa om att följa Målarnas facktidning på Facebook.