• – Det här gynnar också våra övriga medlemmar. Annars är det ju bara fritt fram att dumpa löner, säger Lars Bergström. Foto: Tomas Nyberg

En målerifirma i norra Sverige anställde utländsk arbetskraft utan att följa kollektivavtalet. Nu har målareförbundet hjälpt de nya medlemmarna att få ut sin lön.
Det var när Kim Berglund ombudsman i avdelning 5 var ute på arbetsplatsbesök som han träffade på några utländska målare. Han informerade vad de hade rätt till enligt det svenska kollektivavtalet som finns mellan Målareförbundet och den aktuella firman.
– Det visade sig att de fått avtalsenlig lön. Men de har inte fått övertidsersättning, traktamente eller betald ledighet, säger Lars Bergström, ombudsman i avdelning 10.
De utländska målarna hade jobbat upp till 261 timmar i månaden.

Flera av målarna blev medlemmar i Svenska målareförbundet och avdelning 10 har hjälpt dem att få ut sina pengar retroaktivt. Det handlar om cirka 100 000 kronor per person. Dessa målare sa upp sig och har börjat arbeta på en annan firma.
– Det är ju så att får man inte ut korrekt lön på löningsdagen så har man rätt att sluta på dagen, säger Lars Bergström.
Målareförbundet har drivit kraven för de som blivit medlemmar så de fått sina pengar. Den övertid och de traktamenten som företaget inte betalat till övriga som inte är medlemmar har förbundet krävt som skadestånd til förbundet för otillbörlig vinning.
– Det här gynnar också våra övriga medlemmar. Annars är det ju bara fritt fram att dumpa löner, säger Lars Bergström.

Det aktuella företaget har också brutit mot MBL38 eftersom de tagit in anställda från andra företag utan att förhandla.
– Vi har löst det genom lokala förhandlingar. Arbetsgivaren har erkänt han gjort fel och betalat skadestånd till förbundet, säger Lars Bergström som bedömer att det finns mycket okunskap bland arbetsgivarna.
Det kommer också att bli en central förhandling gällande arbetsmiljöbrott då målarna använt trästegar istället för ställningar. Eftersom företaget också brutit mot arbetstidsregler har Målareförbundet gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se