• Björn Nilsson, Kista gymnasium och Jacob Melin, Wendesgymnasiet i Kristianstad var några av lärarna som deltog i Yrkeslärarkonferensen. Foto: Helena Forsberg

Yrkeslärare från landets gymnasieskolor i måleri samlades för konferens. Vilken kompetens efterfrågas? Hur ska skolan få fram duktiga elever och få ut dem till företag som utbildar klart lärlingen? Det var viktiga frågor.

LÄS MER: Anmäl till yrkesprov för lackerare

LÄS MER: Lägre krav begränsar yrkeselever

Målareförbundet och Måleriföretagen som gemensamt har Måleribranschens yrkesnämnd, Myn, diskuterade framtidens måleribransch med landets lärare och rektorer.
Rolf Bladh som är ordförande för Måleriföretagen fick frågan från en lärare: Vad kan ni göra för att hjälpa oss att få ut våra elever på företagen?
Måleriföretagens ordförande berättade att de vid branschträffar lyfter tankar kring företags rekrytering och kompetensförsörjning.

– Vi behöver lyfta företagarna från att vara hantverkare till att vara företagsledare. Som företagsledare tänker man på de här frågorna på ett annat sätt, säger Rolf Bladh.

LÄS MER: Recensioner påverkar skolvalet

Jonas Lindberg är utbildningsansvarig på Måleriföretagen och kanslichef på parternas gemensamma yrkesnämnd, Myn. Han berättade att det finns 2 400 företag men endast 260 tar emot lärlingar. Förutom de företag som har kollektivavtal och utbildningsavtal finns det tusentals företag som håller sig utanför avtal. På dessa företag går det inte att ha sin lärlingsplats eftersom timmarna då inte får räknas in i utbildningsboken.

– Vi kvalitetssäkrar genom att man uppfyller de krav vi har kring yrket. Det är enda sättet vi kan kontrollera utbildningens innehåll och ställa krav, säger Jonas Lindberg.
Handledarersättningen går till företaget. En lärare frågade om det fanns någon diskussion kring att ge en uppmuntran till den enskilde handledaren.
– Ackordslaget får ett tillägg som kompensation för lärlingen, säger Rolf Bladh.
Jonas Lindberg pratade om vikten av samarbete lokalt med näringslivet och i de lokala programråden.

– Fackets lokala ombudsmän gör ett jättejobb så se till att ha de med i lokala programråden, säger Jonas Lindberg.
Under konferensen diskuterades hur elevernas kompetens ska matchas mot måleribranschens behov.
– Vi säljer en tjänst och det är viktigt att vi får ut det budskapet. Att eleverna förstår att mötet är viktigt, det handlar inte bara om att få upp en färg på väggen, säger Rolf Bladh.

Lärarna berättade hur de försöker matcha ihop arbetsgivare och elever rätt. En del arbetsgivare är väldigt noga med att de passar tider medan andra vill ha elever som är duktiga att måla och menar att det där med att passa tider och inte prata i telefon de fixar de ute på företaget.
En lärare sa att företagen vill ha intresserade elever och de som inte är intresserade är skolans problem att lösa.

Kan det behövas nya kurser för att anpassa elevernas kompetens, kanske entreprenörskap, funderade Jonas Lindberg. Enligt lärarna är certifikat eftertraktat hos arbetsgivarna och eleverna såsom körkort, våtrum, ställning och säkra lyft. Jonas Lindberg är medveten att detta också är ett konkurrensmedel mellan skolorna och tycker att vissa certifikat kan vara motiverade men att det är viktigt att inte frånta arbetsgivarna ansvaret att kompetensutveckla sin personal.

Under konferensen föreläste Milad Mohammadi som föddes i Iran och växte upp i utanförskap i Västerås. Hans tuffa uppväxt har blivit hans drivkraft och han är i dag en de mest efterfrågade talarna i det nordiska näringslivet. Han menar att våra olikheter är våra största möjligheter. Han talade om att barn och unga behöver förebilder och hur viktigt det är att vi alla är det. Milads förebild är hans lärare som i gymnasiet frågade: Vad vill du bli? Hur ska världen minnas dig?

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se