• Fem fackförbund går fram med gemensamma avtalskrav. Från vänster Janne Rydén, ordförande Seko, ekonomen Christer Persson, Jonas Wallin, ordförande Elektrikerna, Johan Lindholm, ordförande Byggnads, Mikael Johansson, ordförande Målarna och Magnus Pettersson, ordförande Fastighets.

Fackförbunden inom 6F går nu fram med en samordning och ställer gemensamma krav inför avtalsförhandlingarna.
Nivåmässigt kräver de 3,2 procents löneökningar, minst 800 kronor, i ett ettårsavtal.

– Vinstandelen har ökat på bekostnad av lönedelen. Det är alldeles uppenbart att det går att samordna rättvisa lönekrav och samtidigt ge företaget förutsättningar till att växa. Våra branscher går väldigt bra just nu, sa Byggnads ordförande Johan Lindholm.
De fem fackförbunden i 6F, Byggnads, Målarna, Elektrikern, Fastighets och Seko, samordnar sina förhandlingar genom ett beslut om sex punkter där de har gemensamma krav.
Förutom lönenivån, handlar samordningen om lägstalöner, nivån på övriga ersättningar, ökat skydd för arbetstagarnas integritet, begränsa visstidsanställningarna samt minska möjligheter att införa lägre tjänstgöringsgrad.
Bakom lönekraven presenterar 6F en utredning om ”Det samhällsekonomiska utrymmet”, skrivet av den tidigare LO-ekonomen Christer Persson.
– Svenska ekonomin är i en ganska stark återhämtningsfas. Vi klarar inflationsmålet, sa Christer Persson, som menade att hans utredning visar på att det finns ett löneutrymme på 3-3,5 procent.
Nu ska alla de ingående förbunden formulera sina krav i respektive avtal.
Målareförbundets ordförande Mikael Johansson ser ingen anledning till att gå in svagare än nödvändigt i en avtalsrörelse. Helst hade han sett en LO-samordning men näst bäst efter det är att facken inom 6F samordnar sig.
Vilken betydelse får samordningen i praktiken, till exempel om något förbund hamnar i konflikt.
– Vi har en ömsesidig skyldighet att stödja varandra. Det är ganska viktigt. Vi är ganska hårt knutna till varandra med en gemensam liten förhandlingsdelegation. Vi gör inte upp förrän alla gjort upp, säger Mikael Johansson
Kommer något förbund att få agera plog?
– En intressant fråga. Det är först när avtalen går ut som vi vet vilka förbund har det lättast. Det bör väl vara något av de stora förbunden. Vi har tillsammans ett 50-tal avtal.
Hur kan er analys skilja sig från industrifacken som bedömde att det fanns 2,8 % i löneutrymme?
– Industrin ekonomiska råd har haft ungefär samma underlag som vi haft. Industri facket har gjort sin bedömning och vi gör vår, De som ger sig på att peka ut siffor pekar ut en korridor mellan 2,5 till 3,5 procent. Vi har lagt oss i det övre skiktet. Det är ju ingen större skillnad.
Däremot är det stor skillnad till arbetsgivarsidan.
– Industriarbetsgivarna säger att finns det något löneökningsutrymme överhuvudtaget så är det under 1 procent. De har också samma underlag så den skillnaden tycker jag är anmärkningsvärd. Skulle vi gå rakt av på vad Måleriföretagen har för betalningskapacitet skulle vi ligga betydligt högre i våra krav.
Låglönesatsningen, vilka yrkesgrupper inom Målareförbundet kan ta del av den?
– Det kan finnas individer som ligger under lägstanivån men eftersom låglönesatsningen görs på avtalsområdets genomsnittsförtjänst så kommer det inte oss till del.
Ni yrkar på ett-års avtal. Av vilken anledning?
– Typiskt sett har vi alltid yrkat på ett-års avtal. Vi kan bedöma ett år framåt sen kan vi bara gissa. Alla gånger vi fått längre avtal är det för att arbetsgivaren har yrkat på det och då blir det en del av förhandlingen. De köper sig förutsägbarhet och trygghet.
Vad spår du. Blir det längre avtal även den här gången?
– Den här gången är min bedömning att vi får 1-års avtal utifrån hur jag hör motparten resonera.

Per Eklund
Helena Forsberg

Kraven från 6F
• Löneökningar med minst 800 kronor per månad för heltidsanställd. Lägsta utrymme 3,2 procent i genomsnitt.
• Höjda lägstalönerna med 800 kronor.
• Samma höjning i procent av andra ersättningar i avtalet.
• Tydliga regler som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att ensidigt införa integritetspåverkande åtgärder införs i avtalen.
• Det införs regleringar som hindrar att arbetsgivare använder timanställda utan överenskommelse.
• Regler som minskar missbruket av omreglering till lägre tjänstgöringsgrad.

Läs även:
Måleriföretagens kommentar

Fler artiklar om valrörelsen:

6F står enade i valrörelsen

Mikael Johansson: Avtalsrörelsen har börjat

Lackavtal kräver strategi

”Tuffa utmaningar framför oss”

Industrifacken kräver 2,8 procent