Cramo välkomnar Byggnads och Byggchefernas gemensamma kampanj för en mer jämställd byggbransch.
– För oss och för många av våra kunder, är ökad jämställdhet en nyckelfråga för att utveckla en mer effektiv och attraktiv arbetsplats, säger Göran Carlson, VD.
Cramos övergripande mål för jämställdhetsarbetet är ett helt jämställt företag. Och delmålet är att ha minst en kvinna på varje depå senast vid utgången av 2016.
För att locka och behålla fler kvinnor samarbetar Cramo med ett rekryteringsföretag som hjälper till att hitta fler kvinnor till Cramos arbetsplatser. En karriärsida lyfter fram kvinnliga medarbetare som goda exempel. En ny kollektion arbetskläder som är bättre anpassade för kvinnor. För att behålla de kvinnor som redan arbetar på Cramo startas kvinnliga nätverk i alla regioner och ett samarbete med affärsnätverket Klara K har inletts.

Helena Forsberg