• Från vänster: Jonny Helmersson, Peter Dahlqvist, Kristina Norlin och Marcus Sjödin. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • Jonny Helmersson är skyddsombud och försäkringsinformatör. Foto: Tomas Nyberg

  • Marcus Sjödin är en av fem i klubbstyrelsen som representerar målarna på Sjölanders. Foto: Tomas Nyberg

  • Peter Dahlqvist vill att företaget har en strategi och utser lärlingsansvariga så lärlingarna får den allsidiga utbildning de har rätt till. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

Målarna på Sjölander måleri Ab i Sundsvall bildade en fackklubb för snart två år sedan. Nu driver de mycket av det fackliga arbetet på sin arbetsplats och som stöd i bakgrunden finns avdelningens ombudsman.

Målareförbundet arbetar sedan flera år med att stärka organisationen med verkstadsklubbar, fler medbestämmandeombud och skyddsombud ute på arbetsplatserna och fler förtroendevalda.

Målet är att det ska finnas medbestämmande ombud och skyddsombud på företag som har fler än fem anställda och att det ska finnas en förtroendevald per tionde medlem. På de arbetsplatser som förbundet inte har utsedda skyddsombud ska det regionala skyddsombudet kontrollera arbetsmiljön.
Kristina Norlin är MB-ombud på Sjölanders måleri i Sundsvall. Hon hade försökt starta en facklig verksamhet på sin arbetsplats tidigare men det tog aldrig fart. Nu har hon Peter Dahlqvist, Marcus Sjödin, Jonny Helmersson och Daniel Georgsson med sig i styrelsen och klubben har etablerat sig. Jonny Helmersson som är skyddsombud och försäkringsinformatör var med från början. När klubben skulle bildas tillfrågades målare som sedan tidigare visat intresse för fackliga frågor.
– Vi har försökt få en spännvidd med personer i olika åldrar. Daniel är yngst med sina 22 år, säger Kristina Norlin.
– Det är lättare för de yngre att ta till sig information när Daniel pratar med dem, säger Jonny Helmersson.

Det finns ett stort engagemang hos målarna på Sjölanders som har många representanter när det hålls utbildningar och möten.
– Vi värnar våra rättigheter, säger Jonny Helmersson.
Alla på firman är medlemmar och många har åsikter men ingen vill framföra dem. Styrelsen är enad men annars är det väldigt spretigt med synpunkter bland de anställda. Klubben driver det som majoriteten tycker.
– Vi tänker helhet för gruppen. Annars är det mycket individen, men vi försöker ändra på det, säger Peter Dahlqvist.

LÄS ÄVEN: Vad kan MB-ombudet göra för dig?

Stora frågor har varit och är friskvård, arbetsmiljö och lärlingar. När det gäller arbetsmiljön har mycket blivit bättre men det finns fortfarande mycket att jobba med.
– Viljan finns hos oss och även hos företaget men det ska genomföras också, säger Jonny Helmersson.
När det gäller lärlingar vill facket se en strategi och lärlingsansvariga så de får den allsidiga utbildning de har rätt till.
– Vi ligger på arbetsgivaren. Vi måste ju få in nya målare, säger Peter Dahlqvist.

Bland de anställda på Sjölanders är sjukskrivningarna för problem med knä, rygg och axlar höga. Klubben har tryckt på och nu kommer det att bli obligatorisk friskvård.
– Det blir gemensam träning på arbetstid, säger Jonny Helmersson.
Så visst är klubben till nytta för medlemmarna och som avdelningens ombudsman Lars Bergström säger:
– Det vi inte vet kan vi inte göra något åt.

Även företagsledningen är nöjda med att ha en fackklubb på firman.
– Det känns som ett bra sätt att nå ut till de anställda och ha en dialog, säger P-O Bergkvist på Sjölanders och fortsätter:
– Tidigare har vi förhandlat med Lars på avdelningen, nu har vi kontakt med fem personer som jobbar på företaget och är de anställdas röst.
Klubben och företaget har kommit överens om att 2,5 timme plus 5 timmar per person får användas till fackligt arbete på betald arbetstid. Därutöver ligger den tid som går åt när företaget kallar till möte. Klubben får använda företagets lokaler till sina möten och P-O Bergkvist säger att hittills har företaget inte sagt nej till något klubben bett om för att göra sitt fackliga uppdrag.
Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

 

Bilda verkstadsklubb?

– Har ni ingen klubb på er arbetsplats men vill starta en så ska ni ta hjälp av ombudsmannen i er avdelning. Avdelningen kan hjälpa er med vilka fackliga utbildningar ni behöver gå och hur ni anmäler er klubb och dess förtroendevalda.
– Verkstadsklubben ska ha: Försäkringsinformatör och Medbestämmandeombud (MB)
– Den nystartade klubben kan få ett bidrag till sin verksamhet från LO efter ansökan från Målareförbundet.
– Involvera arbetsgivaren från början. Många företag brukar skjuta till pengar till klubbens budget.
– Klubben blir på många platser också en trivselkommitté som ordnar olika aktiviteter tillsammans med arbetsgivaren.