• Johanna Olofsson, avdelning 2, Karlskrona: – Attityden överlag, att det ska vara okej som tjej att välja mansdominerade yrken och vara sig själv. Grabbar och gubbar behöver informeras om hur vi tjejer upplever det, de funderar nog inte på hur vi har det. Foto: Tomas Nyberg

  • Maria Renner, avdelning 4, Skövde: – Det är viktigt att vi organiserar oss och att vi får kontakt med varandra. Många är ensam som tjej på sin arbetsplats och vi behöver kontakt med varandra. Frågor i samband med graviditet är jätteviktigt. Det finns en stor osäkerhet hur yrket påverkar gravida och barnet i magen. På något sätt behöver vi kvinnor träffas även lokalt. Jag ska ta kontakt med avdelningen och fråga hur vi ska göra praktiskt. Kan jag få tid till detta? Att ringa, mejla och träffa kvinnliga målare. Foto: Tomas Nyberg

  • Susann Martinsen, avdelning 6, Karlstad: – Jag har personligen blivit riktigt illa behandlad. De finns dom som inte orkar, inte hörs och slutar – det ska inte vara så. Man ska inte behöva stå ut med att bli illa behandlad. Vi måste stötta dessa personer och därför är det viktigt att kvinnligt nätverk fortsätter vara för enbart kvinnor. Många vågar inte prata om det är män med. Vi har problem att nå dem som utsätts för diskriminering därför är det viktigt med fler kvinnliga förtroendevalda. Vi ska starta ett kvinnligt nätverk lokalt. Foto: Tomas Nyberg

LÄS ÄVEN:
Nätverk vill verka för att förändra attityder
Gravidas skydd i arbetsmiljölagen
Vad kommer att hända nu?