Att det finns ett stort behov av ett Kvinnligt nätverk märktes i diskussionerna och programpunkterna. Josefin Johansson som skrev motionen som avdelning 5 ställde sig bakom tycker att två dagar är för kort tid.

– Det behövs också en nationell arbetsgrupp. Det är fel att frågan ägs av förbundsledningen, säger Josefin Johansson.

Linnéa Malmeflod tycker att attityden har blivit sämre.

– Sexism förekom inte när jag gick ut på 80-talet. Det är en hårdare attityd och språk i samhället generellt.

Niklas Holmqvist, ombudsman på förbundskontoret, var kursledare tillsammans med Matilda Bodsunder. Bland de kvinnliga deltagarna fanns en katt bland hermelinerna nämligen Pontus Söderholm från Sundsvall.

Han är intresserad av värdegrundsfrågor och stöter på rasism och sexism på arbetsplatserna.

Sexism förekom inte när jag gick ut på 80-talet. Det är en hårdare attityd och språk i samhället generellt.

Linnéa Malmeflod

– Det känns naturligt att vara med och försöka förändra det här, säger Pontus Söderholm som ibland men inte alltid säger till när taskiga kommentarer haglar i byggboden.

– Alla har rätt till sina åsikter men det är en arbetsplats vi är på då får man inte säga och göra vad som helst.

Pontus Söderholm tror nätverk är en bra början men att det är viktigt att det sprider sig. Han tyckte det var konstigt att inte fler killar var med.

– Ska man jobba för jämlikhet måste ju alla vara representerade.

Han fick inte medhåll av alla. Vad det Kvinnliga nätverket är blev en av diskussionerna. Det framgick att för många är det viktigt att kvinnor får möjlighet att träffas för att våga berätta och våga ta plats. När de känner sig säkrare kommer de också ha lättare att ta på sig fackliga uppdrag och att ta plats i sammanhang där männen dominerar.

Varför blir vi ifrågasatta när vi går från ålder till kön? Det är aldrig någon diskussion om att ungdomsforum skulle vara diskriminerande mot äldre.

Josefine Krantz

– Det är intressant. Varför blir vi ifrågasatta när vi går från ålder till kön? Det är aldrig någon diskussion om att ungdomsforum skulle vara diskriminerande mot äldre, säger Josefine Krantz.

– Vi är en arbetsgrupp i branschen, säger Josefin Johansson och konstigare än så behöver det inte vara.

Emelie Renlund, styrelseledamot i Byggnads och initiativtagare till deras kvinnliga nätverk, Näta, fanns på plats och hon berättade att det för dem alltid varit självklart att Näta bara är för kvinnor.

Deras tre ledord är stärka (genom utbildning och organisering), stötta (nätverka och dela erfarenheter) och behålla. Genom att stärka och stötta så alla kan jobba i byggbranschen.

Byggnads kvinnliga nätverk nu har som fokus att bilda regionala nätverk och förbundet har utsett jämställdhetsansvariga över hela landet.

Vilka var där?

  • Nätverksträffen hölls på Rönneberga kursgård, Lidingö.
  • Alla avdelningar fick skicka tre personer var som förbundet centralt tog kostnaden för. Ville någon avdelning skicka fler fick avdelningen själva betala.
  • Kommande träffar kan andra personer få möjlighet att åka så sprider sig nätverket till fler.

I gruppdiskussioner togs realistiska mål fram för att arbetet mot jämställdhet ska gå framåt. Foto: Tomas Nyberg

  • Pontus Söderholm står upp för en bra värdegrund på arbetsplatserna. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg