• Arbetsgivaren är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen.– Att en anställd blir gravid är en förändring och riskbedömning ska göras, säger Beatrice Fernström. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren bedöma risken. Det gäller även gravida och ammande.

 

 

Vilka risker utsätts målare för och hur påverkas fostret när jag blir gravid? Oron hos kvinnliga målare är stor men kunskapen är låg hos såväl sjukvård, företagare som fackförbund. Detta har Målarnas facktidning skrivit om tidigare. På nätverksträffen för kvinnor höll Beatrice Fernström från Previa ett föredrag som klargjorde vissa saker.

 

LÄS ÄVEN: Nätverk vill verka för att förändra attityder

 

Arbetsgivaren är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen. Riskbedömning ska göras regelbundet och vid ändring i verksamheten.
– Att en anställd blir gravid är en förändring och riskbedömning ska göras utifrån fysiska faktorer och psykosociala faktorer, säger Beatrice Fernström.
Faktorer som påverkar hälsan och ska undersökas är belastningsergonomiska, biologiska, kemiska ämnen, processer, arbetsförhållanden.
– Inom er bransch kan buller, stress med att jobba på ackord och ovisshet om risker vara faktorer som påverkar hälsan, säger Beatrice Fernström.
– Vi vet att lösningsmedel ökar spontanaborter och det finns misstanke om att det påverkar fertiliteten.

 

ENKÄT: Vad är viktigaste frågan?

 

Deltagarna i nätverket och Beatrice Fernström var överrens om att det skulle behövas mer forskning på området.
– Vi håller också på att skapa en egen machokultur som måste få ett stopp, säger Josefine Krantz och syftar på att även kvinnor bortser från riskerna och nästa tävlar om hur nära inpå förlossningen de jobbat.
Deltagarna fick göra en riskbedömning utifrån scenariot att en kollega är gravid. Riskerna de identifierade som höga var klättra, kemiska ännen, stress, tunga lyft, fallrisk och belastning. Risken för buller bedömdes som medel.
– Vissa saker kan vi inte påverka, säger Pia Kylmänen och fortsätter:
– Vi kan inte strunta i att klättra men vi kan välja mindre hinkar och vi kan använda hjälpmedel.

 

LÄS ÄVEN: Vad kommer att hända nu?

 

Kan man inte utföra sitt jobb är arbetsgivaren skyldig att omplacera den anställde.
Kvinnorna framhåller att de jobbar på ett annat sätt som männen borde ta efter. En kvinna berättar att hon alltid har engångsmask i fickan som hon använder även när hon river tapeter och städar. Ett bra sätt är att bära mindre flera gånger och använda alla hjälpmedel som finns.
Arbetsmiljöverkets föreskrift 2007:5 handlar om gravida och ammande arbetstagare.

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se