Recensioner på nätet är allt viktigare för ungdomar som ska välja sin gymnasieutbildning. Vad andra tycker om skolor man själv funderar på påverkar valet.

Gymnasium.se genomförde i slutet av augusti en undersökning där svarar mer än 75 procent av 1 200 tillfrågade att de läst recensioner inför gymnasievalet.
– Det visade vad andra tyckte om de gymnasium jag var intresserad av och gav mig funderingar på vad jag tyckte var viktigt, säger en elev om recensioner.
Vad andra människor tycker blir allt viktigare när vi ska fatta beslut och där spelar recensioner på nätet en stor roll. Undersökningen som gymnasium.se gjort visar att tre av fyra har läst recensioner inför sitt gymnasieval. Undersökningen genomfördes bland gymnasium.se:s medlemmar från de senaste två åren.
De 23 procent som svarat att de inte läser recensioner uppger att det i många fall beror på att de helt enkelt inte hittat några recensioner eller att det fanns för få recensioner för att de skulle kunna bilda sig en uppfattning om skolan.
På frågan om hur viktig roll recensioner spelade in i elevernas beslutsprocess svarade 98 procent att det i någon utsträckning har en del i deras beslut varav 65% av dessa säger att det spelade ganska eller väldigt stor roll i deras val av gymnasium.
Gymnasium.se har samlat över 12 000 recensioner från gymnasieskolor runtom i landet. Gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor med över 100 000 besök per månad, och är en del av EMG, Educations.com Media Group.

HELENA FORSBERG