Medlemsavgiften till Målareförbundet höjdes från årsskiftet. Facket gör flera åtgärder för att minska kostnaderna men ser det också nödvändigt att höja medlemsavgiften.

Anledningen till höjningen är att de intäkter som tidigare kommit från arbetsgivarna ”särskilt tillägg måleri” (STM) fasas ut och försvinner helt 2022.
– Inom Måleribranschen har traditionen varit att företagen solidariskt har betalat kostnaden för det fackliga arbetet ute på företagen, säger Målareförbundets kassör Jan-Olof Gustavsson.
Avtalet om STM sade arbetsgivarna upp vid avtalsförhandlingarna 2010. Pengarna kommer successivt att minska från 32 miljoner kronor till 0.

Målareförbundet har tidigare gjort stor del av det fackliga arbetet med anställd personal i respektive avdelning. Sedan en tid tillbaks pågår en omorganisation där större del av arbetet ska göras av förtroendevalda på arbetsplatserna, i så kallade verkstadsklubbar. Det här är också en del av den nya ekonomin för förbundet.
Du får jobba med fackliga frågor på arbetstid om du har ett förtroendeuppdrag i klubbstyrelse, är adjungerad till ett uppdrag eller är vald som skyddsombud. Det är reglerat i Medbestämmandelagen (MBL) att den tid för fackligt arbete som är arbetsrelaterat ska arbetsgivaren stå för lönekostnaden. När det gäller internt fackligt arbete kan arbetsgivaren till en viss del neka dig ersättning för detta och då ska fackförbundet ge ersättning för utebliven lön.
– Vit tittar också på hur vi kan effektivisera verksamheten. Det pågår också ett antal utredningar hur vi kan bli bättre.

Förbundet ska göra medlemsundersökningar, först i fokusgrupper där ett mindre antal djupintervjuas om vad facket anses göra rätt och fel, vad de ska göra mer av och så vidare. Därefter kommer ett större urval att få delta i en enkätundersökning.
– Vi satsar också mycket på att få fler att bli medlemmar. Organisationsgraden är 73 procent och den borde kunna vara högre, säger Jan-Olof Gustavsson.
Huvuddelen av avgiften går till avlönad personal som övervakar att avtalen följs, arbetar med arbetsmiljöfrågor, fackliga studier och medlemsrekrytering med mera.
I medlemskapet finns också ett försäkringspaket i Folksam som man får med medlemskapet, där hemförsäkring, fritids- och olycksfallsförsäkring och en grupplivförsäkring ingår.

Nya medlemsavgifter

A helbetalande medlem + 15 kronor ny avgift 460 kronor.
B Reducerad avgift (ex lärlingar, sjukskrivna) + 10 kronor ny avgift 365 kronor.
C Grundavgift (cirka 90 procent pensionärer) höjs inte utan ligger kvar på 190 kronor.
Gymnasieelever och vuxenelever är avgiftsbefriade. Vuxenelever kan välja att betala en avgift, då ingår hemförsäkringen.
Avgiften till Byggnads A-kassa (som målarna tillhör) sänks med 11 kronor

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se