Det är inget fel i att Malmö stad anlitat en fackförening för att följa upp avtal mellan kommunen och leverantören när det gäller ”vita jobb”.
Det säger Konkurrensverket i ett beslut.

För en tid sedan fick Konkurrensverket in klagomål från Svenskt Näringsliv att Malmö stad anlitat en fackförening för att följa upp avtal mellan kommunen och leverantörer. Malmö kommun har drivit frågan om att offentligt upphandlade jobb ska vara vita och att avtalen ska följas upp. Uppföljningen har delvis hanterats av fackliga organisationer.

 

Följ Målarnas Facktidning på Facebook.

 

Nu har Konkurrensverket utrett om Malmö följt upphandlingsreglerna när de anlitat facket att kontrollera att avtalen följs.
Det juridiska ansvaret för uppföljning av avtal kan inte delegeras, det ligger alltid hos myndigheten. Men inget i upphandlingsreglerna hindrar att själva uppföljningen sker genom att någon annan anlitas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket konstaterar att uppföljning och kontroll av att avtalsvillkor har uppfyllts är en viktig uppgift i samband med offentlig upphandling.
Utan uppföljning vet inte kommuner eller andra upphandlande myndigheter om de verkligen fått det som avtalats med leverantören. Rutiner för avtalsuppföljning bör vara en självklarhet, framhåller Dan Sjöblom.
I sitt beslut säger Konkurrensverket att upphandlingsreglerna inte säger något om vad en leverantör kan göra om denne anser att ett visst ombud går utöver sina befogenheter eller annars är olämpligt.

Per Eklund

 

Följ Målarnas Facktidning på Facebook.