Företagskonkurserna i Sverige minskade med 8 procent för helåret 2015. Antalet konkurser har minskat obrutet varje månad under hela året vilket är ett rekord i sig.
Bäst går det för byggindustrin.

 

 

– Vi ser vi det som ett tecken på fortsatt stabilitet för det svenska företagandet, och med ett konjunkturläge som i vår analys ser relativt gott ut även framöver, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på kreditupplysningsföretaget UC, som presenterat konkursstatistiken.
Under 2015 gick 6 071 företag i konkurs. Det kan jämföras med 2014 då 6 564 företag gick i konkurs. I Stockholms län minskade antalet konkurser 2015 med 12 procent och i Skåne län med 4 procent.

 

Mest påtaglig har de minskade konkurserna synts i byggsektorn, med minus 16 procent för helåret 2015. Det gör att byggsektorn är den bransch där minskningen varit störst i absoluta tal, ned från 1035 företag i konkurs 2014 till 866 under 2015.
Andra serviceföretag, inklusive personliga tjänster, minskade procentuellt mest med 20 procent, men då i lägre antal, till 102.
Det går bra i nästan hela landet. Största minskningen av konkurser är det i Dalarna där det minskat med 24 procent. Bara i tre län ökar antalet konkurser. Det är på Gotland, i Uppsala län och i Kalmar län.

 

 

Per Eklund