Det är ett utbrett arbetsmiljöproblem med allergier som ökar lavinartat och fackförbundet tänker agera på flera sätt.

Målareförbundet bjöd in till ett seminarium med rubriken: Konserveringsmedel i målarfärg enbart ett arbetsmiljöproblem eller även ett samhällsproblem?

Målareförbundet vill:

 • Att branschen tillsammans trycker på industrin att ta fram produkter som inte skadar hälsan.
 • Färgtillverkarna måste deklarera vad produkterna innehåller så vi vet vad vi jobbar med.
 • Mer pengar från staten till arbetslivsforsning kombinerat med ett nationellt kunskapscenter.
 • Förbund måste kunna mer för att prata med medlemmar.
 • Målarna och lackerarna måste se produkterna som kemiska produkter och se allvaret i att skydda sig.
 • Måleriföretagen måste följa kollektivavtalet och tillhanda personalutrymmen med möjlighet att tvätta sig och byta om.

Medverkade gjorde förbundets regionala skyddsombud, Carola Lidén forskare på Karolinska institutet, Anna Melvås, Sveriges Färgfabrikanters Förening (Sveff), Fredrik Johansson, Flügger, Margareta Melander, AkzoNobel och Anders Gustafsson, Tikkurila som har bland andra Alcro och Becker. Arbetsgivarparten Måleriföretagen i Sverige AB var inbjudna men närvarande inte.

Målareförbundet ser i sin kontakt med medlemmar att hudallergier mot konserveringsmedel i färg och andra produkter ökar. Samma sak ser forskare och läkare.

Carola Lidén redogjorde för aktuell forskning som visar att användandet av allergiframkallande konserveringsmedel ökar och de används framförallt i målarfärg. Samma konserveringsmedel används också i kosmetikaprodukter som tvål och schampo varför en utvecklad allergi ger svårigheter även i vardagen.

 Forskningens krav

Carola Lidén, forskare på Karolinska institutet, summerar vad som krävs för att minska hälsoriskerna med målarfärg:

 • Minska användandet av konserveringsmedel
 • Information om innehåll oavsett halt på förpackningar och säkerhetsdatablad (dessa krav finns redan i kosmetika)
 • Klassificeringsgränserna måste skydda (för höga idag)
 • Undvik målarfärg och lim på huden
 • Diagnos med lapptest – hudkliniker måste lära sig att testa bättre
 • Det krävs insatser av arbetsgivare, färgtillverkare, LO, myndigheter, målare

Av de 71 färger som Carola Lidén tillsammans med internationella forskare har kontrollerat stämde det dåligt överrens vad färgen faktiskt innehöll och vad som angavs på säkerhetsdatablad och vad som stod på burken.

De vanligaste konserveringsmedlen i färg är BIT, MIT och CMIT. I lagstiftningen finns krav på information vid en viss nivå och varningssymbol vid viss nivå för alla utom MIT där ett lagkrav är på gång.

Men ingen av de testade färgerna hade så hög halt att det krävs varningssymbol. För kosmetiska produkter finns hårdare regler kring konserveringsmedel. Innehållet måste anges på produkten och MIT är snart förbjuden på leave-on produkter medan 15 ppm tillåts på produkter som sköljs av. För målarfärg finns ett förslag att det ska bli krav på varning vid 600 ppm.

Carola Lidén säger att målarfärg i praktiken är att jämföra med leave-on produkter eftersom det handlar om mer än små färgstänk som målare får på huden.

– Halterna i målarfärg är inte säkra för hälsan och det drabbar målare, konsumenter och boende, säger Carola Lidén.

Att det är högre krav på parfym än målarfärg finner Mikael Johansson mycket märkligt.

Sedan de lösningsbaserade färgerna ersattes av vattenbaserade färger har utvecklingen handlat om att färgen ska torka snabbt, vara slitstark, enkel att applicera, ha hög täckningsförmåga och andra tekniska egenskaper. Målareförbundets budskap är att nu måste utvecklingen handla om att ta fram produkter som minskar hälsoriskerna.

Enligt Anna Melvås från Sveriges färgfabrikanters förening är det inte konstigt att användandet av konserveringsmedel har ökat eftersom utvecklingen gått till att i dag är nästan all inomhusfärg och 80 procent av utomhusfärgen vattenbaserad.

Konserveringsmedel tillsätts för att skydda den vattenburna produkten och utan konserveringsmedel skulle det bli bakterietillväxt, missfärgning och även hälsorisker. Hon redogjorde för krav och de tester som görs och att de konserveringsmedel som används är godkända.

Trots detta kvarstår att målare blir sjuka och enligt forskare är halterna för höga. Så när kan vi få en produkt som inte skadar målarna?

Samtliga leverantörer på plats försäkrade att de följde utvecklingen och försökte hitta sätt att använda så låga halter konserveringsmedel som möjligt. Efter lite press lovade de att börja skriva ut vilka konserveringsmedel som tillsatts i färgen även om det inte finns lagkrav.

Mikael Johansson drog paralleller till den tid då fack och arbetsgivare gick samman och bojkottade lösningsbaserade färger. Detta tvingade fram en utveckling och marknaden förändrades. Även då sa tillverkarna att det inte gick att utveckla färdigstrykningsfärgen till vattenbaserad, det hindrades av ekonomiska och tekniska faktorer. Om inte utvecklingen tar fart är Målareförbundet redo att ta till liknande metoder igen.

– Våra medlemmars arbetsmiljö är inte vilken handelsvara som helst.

– Nu gäller det att se till att Måleriföretagen kommer med på banan. Vi som bransch måste agera, säger Mikael Johansson.

Seminariet kan summeras med att ja, konserveringsmedel i målarfärg är inte bara ett arbetsmiljöproblem utan också ett samhällsproblem.

 • Mikael Johansson, ordförande Svenska Målareförbundet. Foto: Tomas Nyberg

 • Mikael Johansson, Carola Lidén, Jan Staaf, Anders Gustafsson, Margareta Melander och Fredrik Johansson. Foto: Tomas Nyberg