Medlemsrekryterarna i avdelningarna får ett uppdrag enligt förtroendemannalagen. Hur det kommer gå till kommer att variera eftersom det fungerar olika runt om i landet.

I söder där det är tätt mellan arbetsplatserna är det enklare att göra besök på en längre rast, i slutet av en arbetsdag eller ta enstaka dagar ledigt och då kunna täcka in rätt många tänkbara medlemmar.

Många är arga för något som hänt för 20 år sedan. Det gäller att bygga upp ett förtroende igen

Jessica Källgren

I norr krävs det mer än så när det kan vara 30 mil för att ta sig till en arbetsplats. För Simon Engevad som är verksam i Västerbotten med långa avstånd som utmaning är tiden av största betydelse. Han ser nu en möjlighet att åka ut och träffa människor istället för att använda telefonen.

– Det är roligt att vi får vara med från början och forma det här, säger Patrik Jönsson, avdelning 2.

Jessica Källgren från avdelning 3 tycker det är bra att träffa andra, en del har varit ute och värvat medlemmar och andra inte.

– Vi bildar en stor arbetsgrupp där vi kan dela med oss av erfarenheter och kunskaper, säger Jessica Källgren.

Simon Engevad

Patrik Jönsson

Hon har varit ute en del och även hjälpt till med uppsökeri i avdelning 4. Hon poängterar hur viktigt det är att träffa målarna.

På en arbetsplats träffade hon medlemmar som inte sett någon från facket på 40 år. De blev jätteglada över besöket.

– Många är arga för något som hänt för 20 år sedan. Det gäller att bygga upp ett förtroende igen, säger Jessica Källgren.

Rolf Palmqvist, avdelning 3, talar sig varm om skolinformationen medan Simon Engevad menar att det här projektet är något nytt som hela förbundet lägger fokus på. Han vill få folk att börja tänka och poängterar att jobbet är det viktiga, sin egen trygghet.

– Nu lägger avdelningarna tiden och då behöver vi inte kasta facket i ansiktet på folk utan får möjlighet att skapa relationer, säger Rolf Palmqvist.

Någon annan får räkna. Jag träffar människor, inte siffror.

Rolf Palmqvist

Målet 15 000 medlemmar år 2020 sattes av förstärkta förbundsmötet (kongressen) i höstas. Ansvariga i avdelningarna kommer regelbundet att rapportera in till Conny Andersson på förbundskontoret.

– Jag blir glad för alla. Någon annan får räkna. Jag träffar människor, inte siffror, säger Rolf Palmqvist.

Patrik Jönsson tycker det är viktigt med ett mål.

Kommer ni att nå målet?

– Det är bara att köra.