Antalet utstationerade arbetare i Sverige ökar.
Under 2015 anmäldes totalt 43 000 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets register, en ökning med 12 procent.
De flesta kommer från Polen, Tyskland och Litauen. Fyra av tio jobbar inom byggbranschen.

Sen drygt två år måste all arbetskraft som kommer till Sverige anmälas till Arbetsmiljöverket. I EU-termer kallas det utstationerad arbetskraft.
I snitt befann sig 7 400 utstationerade arbetstagare i Sverige varje månad. Totalt under året rör det sig om 43 000 arbetstagare.
Av dessa kommer drygt 9 000 från Polen, 5000 från Tyskland, drygt 4000 från Litauen och knappt 3000 från Indien.
Trenden från föregående år håller i sig, när det gäller vanligast förekommande länder och branscher. Efter två och ett halvt år med registret kan vi se att antalet anmälningar ökar, säger Alexandra Falke, systemansvarig för registret vid Arbetsmiljöverket.

Fyra av tio arbetar med byggverksamhet, en av fyra jobbar med tillverkning och en av tio arbetar med data- och informationsverksamhet.
Inom området ”Försörjning av el, gas, värme och kyla” finns bara 1,61 procent av de utländska arbetstagarna.

I Sverige arbetar drygt 300 000 personer med byggverksamhet. Under året har det kommit 18000 personer utstationerade för att arbeta på byggen, i första hand från Polen och Litauen.
Sex av tio arbetar i Sverige kortare tid än två månader, medan en av tio arbetar längre än ett år.
Om utstationeringen ska pågå mer än fem dagar måste den utländske arbetsgivaren anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

Antalet utstationerade
Polen 9095
Tyskland 5077
Litauen 4128
Indien 2906
Lettland 2420
Finland 2066
Tjeckien 1631
Danmark 1597
Slovakien 1525
Estland 1075

Här jobbar de
Stockholm 14 211
Västra Götaland 7 582
Skåne 3 397
Norrbotten 3 100
Västernorrland 2 384
Östergötland 1 795
Kalmar län 1 451
Västerbotten 1 299
Halland 1 011
Uppsala 931