När målare går på ackord får de i förskott ut sin garantilön på 155 kronor i timmen. Ackordsöverskottet betalas normalt ut när jobbet är slut.

Vid långa och stora byggprojekt kan det vara svårt att vänta på ackordsöverskottet, även målaren har ju räkningar att betala. Då kan det vara en fördel att delmäta.

– Man kan säga att det är en möjlighet för målaren att delmäta och då har rätt att få 75 procent av ackordsöverskottet. De resterande 25 procenten justeras på sista mätningen, säger Stefan Cedermark ombudsman på Målareförbundet.

–Det här ska alltid göras upp i förväg och då skriftligt, poängterar Cedermark.

Följ Målarnas Facktidning på Facebook.

Innan jobbet påbörjas gör arbetstagare och arbetsgivare upp om löneform, vid ackord skall ackordets omfattning bestämmas och det skriftligt.

I detta skede, om arbetet beräknas pågå mer än 13 veckor, skall det bestämmas om delmätning ska ske och då hur ofta delmätning görs.

Det får max ske fyra delmätningar då innehållande av ackordsöverskott görs och delmätningarna bör lämpligen ske var tionde vecka.

Det som Målerifakta nu ser är att det som ska vara delmätningar görs som slutmätningar eftersom mätarna inte informerats i förväg.

– Hålls 25 procent av lönen inne utan att skriftlig uppgörelse om delmätning begås ett kollektivavtalsbrott, säger Stefan Cedermark.

Han tar ett exempel med fyra trappuppgångar som görs som ett ackord men målaren vill delmäta. När första trappuppgången är klar görs en delmätning och 75 procent av delmätningens ackordsöverskott betalas ut.

Lika för trappuppgång två och tre. När den fjärde och sista delmätningen görs, när alla fyra trappuppgångar är färdiga, slutregleras ackordet.