Målareförbundets organisationsgrad är cirka 74 procent, en bra siffra jämfört med andra LO-förbund men för att ha en styrka även i framtiden måste fler målare vara organiserade.

Conny Andersson, förbundsombudsman, är centralt ansvarig för projektet och han kommer att se till att värvarna för möjlighet att ses igen, antingen fysiskt eller genom videokonferenser.

Utbildningen som medlemsvärvarna fick utgick delvis från teatern Tage Granit som spelade upp en scen där facket kom på besök. Det gick så där.

Efter diskussioner spelades scenen om och värvarna gav skådespelarna tips om hur de skulle agera. Kroppsspråk och ordval var viktiga. Var ödmjuk och intresserad av henne. Ställ öppna frågor. Det var några av råden som gavs.

Det är okej att kolla lönespecifikationen men för att få hjälp måste hon vara med i facket.

Deltagarna kom överrens om att det är viktigt att vara lyhörd och intresserad. Prata om att bilda klubb, facket är inte dom. Det är vi – tillsammans. Det är också viktigt att arbetstagaren får veta att arbetsgivaren vet att facket är på besök och har sagt okej till det.

Representanten från facket har också tystnadsplikt. Avsluta med att planera för en uppföljning.

I den scen som spelades upp blev lönen central. Arbetstagaren började känna sig osäker på om hon verkligen hade rätt lön. Frågan är vad kan och får facket göra när hon inte är medlem?

– Avtalsövervakning ska vi göra. Det är okej att kolla lönespecifikationen men för att få hjälp måste hon vara med i facket.

Det var målarnas förtroendevalda i rummet överrens om. De blir kanske inte medlemmar efter första samtalet men ett första steg är att få in taggarna och så ett frö till förståelse att facket kan vara till hjälp.

En säljare från Folksam var också på plats för att coacha om olika tekniker för att sälja ett budskap och värva en medlem.