• Mikael Johansson, förbundsordförande i Svenska Målareförbundet. Foto: Peter Knutson

Mikael Johansson är förbundsordförande i Svenska Målareförbundet. Han menar att de som arbetar inom måleribranschen inte alltid är medvetna om vilka risker det innebär att arbeta svart.

Enligt Mikael Johansson finns det en förklaring till varför det just är svarta löner som lockar de oseriösa företagarna in i måleribranschen.
– Säg att löner och lönerelaterade kostnader i en målerifirma ligger mellan 80 och 90 procent av den totala produktionskostnaden. Då är det klart att det blir en konkurrensfördel för oseriösa företag att betala ut svarta löner, säger Mikael Johansson, förbundsordförande i Svenska Målareförbundet.

Vilka risker tar den som arbetar svart?
– Det kan innebära att medlemmen inte har någon framtida pension. Det kan också innebära att om medlemmen blir långtidssjukskriven finns det ingen inkomst att fastställa hans sjukpenning eller arbetsskadelivränta efter.

Enligt Mikael Johansson är det inte alla svartarbetare som känner till att de arbetar svart.
– När jag jobbade fackligt lokalt stötte jag ibland på medlemmar som helt ovetande hade jobbat svart. Deras arbetsgivare gav antingen inte ut lönespecifikationer eller så gjorde de det och skrev att så och så mycket preliminärskatt hade dragits från lönen, men i själva verket behöll arbetsgivaren de pengarna själv. När ett år passerat och företaget gått i konkurs stod medlemmen där och krävdes på pengar av Skatteverket eftersom han hade jobbat, men inte betalat skatt. Då måste medlemmen, med hjälp av lönespecifikationer, bevisa att han trott sig ha betalat skatt.

Hur jobbar Målareförbundet mot den ekonomiska brottsligheten?
– På två sätt. Det ena är med politiska instrument – att kräva skarpare lagstiftning. Det andra är när vi är ute och pratar i skolor och på arbetsplatser. Förutom att informera om vårt arbete med löner, tar vi just upp problemet med svartarbete och ekonomisk brottslighet. Det finns en myt i samhället att ekonomisk brottslighet är när en hantverkare, efter att han stämplat ut från jobbet, går hem till fru Svensson och gör ett jobb som inte beskattas. Men jämfört med den organiserade ekonomiska brottsligheten är det ett mindre problem, även om det självklart också är fel att göra så.