Efter forskningsrapporter som visar att fler yrkesmålare drabbas av allergier och att det fanns brister i produktinformationen startade Kemikalieinspektionen ifjol ett tillsynsprojekt.

Sedan forskningen 2014 har en ny förordning trätt i kraft och innehållet och produktinformationen stämmer nu bättre överrens.

Av de 15 färger som Kemikalieinspektionen kontrollerade var alla rätt klassificerade och märkta enligt EU:s CLP förordning.

För alla utom tre av produkterna har de uppmätta halterna av de allergiframkallande ämnena stämt överens med de halter som företagen uppgett att färgerna innehåller.

Problemen med allergier kvarstår

Tillsynen visar också att det finns information om de allergena ämnena och information hur man ska skydda sig. I säkerhetsdatabladen finns information om att handskar ska användas.

Kemikalieinspektionen konstaterar att problemen med allergier kvarstår och detta måste lösas.

”För att få ner antalet framtida fall med allergiska besvär orsakade av dessa produkter tror vi att det behövs informationsinsatser riktade till målare” skriver Kemikalieinspektionen i sin rapport.

Märkta med Svalan – trots allergener

Kemikalieinspektionen reagerar också på att produkter är märkta med Svalan och texten ”Rekommenderad av astma- och allergiförbundet” trots att de innehåller väldigt potenta allergener.

Detta har Målarnas facktidning skrivit om tidigare, och Astma- och allergiförbundet försvarar sig med att märkningen ska följas av texten att rekommendationen gäller två veckor efter avslutad målning.

Märkningen är inte för den yrkesverksamma målaren utan ska ses som en konsumentupplysning.

Kemikalieinspektionen anser att Svalan märkning på denna typ av färger kan uppfattas som vilseledande för en användare och därigenom leda till att nödvändig skyddsutrustning inte används.

Viktigt att skydda sig

I sin slutsats konstaterar Kemikalieinspektionen att det inom överskådlig framtid kommer finnas ett behov av konserveringsmedel som är allergiframkallande i vattenbaserad färg.

Det är viktigt att användare använder informationen och skyddar sig genom att använda handskar och kläder som täcker armarna.

För en information mot målare ser Kemikalieinspektionen sig själv som tänkbar aktör liksom Sveriges färgfabrikanters förening, Arbetsmiljöverket och Målareförbundet.