Startskottet var ombudsmannen Conny Andersson i tröttmössa som ni kanske minns bilden av i ett tidigare nummer av tidningen.

Det var en symbol för att många verksamma i organisationen har en skev bild av hur många som är medlemmar och vissa frågor som alla måste veta svaret på belystes.

Ett mätbart mål är att år 2020 ska 15 000 målare och lackerare vara medlemmar i Målarnas fackförbund. Avdelningarna ska årligen erbjuda sig att arrangera femtimmarsmöten hos arbetsgivare med fler än fem medlemmar.

Det ska finnas en utbildningsplan och kopplat till kunskapen följer en handlingsplan för vad som är MB-ombudets uppgift.

Conny Andersson

Ett mål är att 40 procent av medlemmarna under året ska få besök på sin arbetsplats av facklig förtroendeman, skyddsombud, medbestämmandeombud eller ombudsman.

Ett annat mål är att arbetsplatsorganisationerna ska vara fler och fungerande Förbundet kommer fortsätta satsningen på att stärka arbetsplatsorganisationen genom att utbilda förtroendevalda.

Målet är att det på 80 procent av de arbetsplatser där Målareförbundet har minst fem medlemmar ska finnas ett kontaktombud/medbestämmandeombud eller annan förtroendevald.

– Vi för just nu ett resonemang och håller på att ta fram en kravspecifikation vad det innebär att vara MB, säger Conny Andersson och fortsätter:

– Det ska finnas en utbildningsplan och kopplat till kunskapen följer en handlingsplan för vad som är MB-ombudets uppgift.

För skyddsombuden finns sedan tidigare utbildningar och tydliga uppdrag. Nu ska det bli lika för medbestämmandeombudet. Det kan till exempel vara att hålla 5-timmars och att kunna sätta sig i en förhandling när arbetsgivare ska köpa nya bilar eller genomföra förändringar.

Ser man att facket gör något bra på arbetsplatsen är det lättare att ta steget och bli medlem.

Conny Andersson

Avdelningarna ska hitta den fackliga basen av intresserade personer som kan ta på sig MB-rollen och starta facklig verksamhet på arbetsplatsen.

– Ser man att facket gör något bra på arbetsplatsen är det lättare att ta steget och bli medlem, säger .

De personer som avdelningarna valt ut för att jobba med medlemsrekrytering brinner för det de gör och tycker om att komma ut och träffa människor.

Från avdelningarna ska till exempel en ombudsman eller någon från styrelsen månadsvis rapportera till ansvarig ombudsman Conny Andersson och förbundsledningen hur det går med det arbetssättet de valt, hur många medlemmar har skrivits in och hur många arbetsplatsklubbar har startats.

Tillsammans med Folksam har förbundet redan gjort en värvningskampanj som gav 114 nya medlemmar på 5 veckor. Kampanjen gick till så att personer som var medlemmar i a-kassan med inte i facket ringdes upp och fick veta om fördelarna med att även vara med i Målarnas fackförbund.

I projektet rekrytera och organisera finns också flera åtgärder för att underlätta ett inträde. När förbundets nya webb lanseras kommer det bli möjligt att skriva in sig via nätet.

Att personer som hamnat i skuld får ett telefonsamtal och frågan kan vi göra något för att hjälpa dig så du inte behöver bli utskriven.

Conny Andersson

Förbundet har tecknat ett avtal med Swedbank och Nordea så när räkningen ska betalas får betalaren erbjudande om e-faktura. Sedan tidigare finns möjlighet att betala med autogiro men det ska marknadsföras hårdare för att fler ska använda det.

Många förbund har ett medlemscentra och det är något som Conny Andersson önskar att även Målarnas kunde ha.

– Att personer som hamnat i skuld får ett telefonsamtal och frågan kan vi göra något för att hjälpa dig så du inte behöver bli utskriven.

Redan nu görs motsvarande av en del avdelningar men det är inget som är spritt i hela förbundet. Conny Andersson är noga med att det är känsliga uppgifter och en jobbig situation som måste hanteras med finkänslighet.