Musikerförbundet har beslutat att förena sig med fackförbunden i 6F: Målarna, Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas  och Seko.

När det inte blev någon LO-samordning föll det sig naturligt att de fem förbunden inom 6F gick samman om avtalskrav eftersom de är förbund som sedan tidigare har ett etablerat samarbete. De bjöd även in Musikerförbundet som nu har beslutat att gå med i samordningen.

– När LO:s samordning av avtalsrörelsen 2016 inte kunde genomföras blev det nödvändigt för oss som liten organisation att hitta andra samarbetspartners, säger Musikerförbundets ordförande Jan Granvik och fortsätter:
– Vi är glada att kunna ansluta oss till samordningen inom 6F.
Förbunden har en samsyn på såväl det löneutrymme som finns som på vad de anser är orättfärdiga orättvisor som präglar och växer på svensk arbetsmarknad.