Byggnads har sagt nej till regeringens snabbspår in i byggbranschen för nyanlända. Målareförbundet är med i snabbspåret, men de nyanlända är hänvisade till det valideringssystem som redan finns inom branschens utbildningsavtal.

– Vi och arbetsgivarsidan har en samsyn och den säger att i den mån vi kan vara regeringen behjälplig så är det inom det utbildningsavtal vi har, säger Målareförbundets ordförande Mikael Johansson.

Branschen sätter ett värde på den kunskap inom måleri eller lack som den nyanlända, likväl som andra som vill valideras, har och utifrån det ges den kompletterande kunskap som krävs.
– Vi har fått ett löfte från regeringen att få ekonomisk hjälp till att översätta böcker.

Måleribranschen ger nyanlända liksom andra yrkeskunskapen. Det svenska språket och annat som kan behövas utbildning i tar inte parterna i Måleribranschen ansvar för.
Niklas Holmqvist som är ansvarig för utbildningsfrågor från Målareförbundet berättar att i kontakterna med Arbetsförmedlingen diskuteras hur nyanlända med bakgrund inom måleri ska identifieras.
– Det är viktigt att rätt frågor ställs. Många kan ju tycka att de kan måla eller har gjort det någon gång, men det är ju inte samma sak som att ha yrkeskunskap, säger Niklas Holmqvist.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se