• Från vänster: Mikael Oskarsson, Thomas Johansson och Daniel Läth. I bakgrunden Helena Dansk Hedman och Josefin Johansson. Foto: Helena Forsberg

För dig som medlem i facket finns en rad utbildningar inom olika områden. Nu under våren pågår en styrelsekurs i två steg som inleddes med en förberedande kurs under hösten. Kolla med din avdelning vilket utbud som finns och anmäl ditt intresse för fackliga utbildningar.

Styrelsekursen har lockat 23 deltagare från hela landet, alla avdelningar finns representerade. Kursansvarig är Niklas Holmqvist från förbundskontoret och till sin hjälp har han Josefin Johansson, avdelning 5, och Helena Dansk Hedman, Runö. Några av deltagarna har fackliga förtroendeuppdrag och andra kommer att få.
– Avdelningarna anmäler in vilka de har behov av att stärka, säger Niklas Holmqvist och det behöver inte bara handla om framtida styrelsefolk.

– Vi måste ha många med kunskap om föreningsverksamheten. Det är bra om personer med andra uppdrag i avdelningarna har den insikten, säger Josefin Johansson.

 

LÄS ÄVEN: Enkät: Av vilken anledning är du här och vad tycker du om Styrelsekursen?

 

Hur är återväxten, man får ju ofta höra att det är svårt att få människor att engagera sig?
– På vissa ställen går det bra och på andra är det svårare. Svårigheterna beror inte bara på brist på folk. Jag får ofta höra att nya inte får engagera sig, de ges inte plats medan andra har för mycket att göra, säger Niklas Holmqvist.
Styrelsekursen inleds med en förberedande kurs och redan där finns det personer som känner att det här är inget för mig och väljer att hoppa av. Av de som fullföljer utbildningen finns majoriteten kvar i organisationen och har uppdrag fyra år senare visar statistik.
– Det är viktigt att odla människor in i arbetet, säger Niklas Holmqvist som förespråkar att suppleanter kallas till mötet även när de inte ersätter ordinarie just för att lära sig och vara insatt den dagen då de måste ta plats.

– Vi måste släppa in nya personer men inte överösa dem med arbete.

På styrelsekursen talas det en hel del om ideologi. De får lära sig om föreningsverksamheten, mötesteknik och argumentationsteknik. Kursen gästades av förbundets ordförande och kassör samt ombudsman Jan Staaf som gick igenom arbetsmiljö som är en viktig fråga som medlemmarna vill att förbundet ska jobba med.
– Vi har pratat om vilket ansvar man har i en styrelse och vad man kan bidra med i arbetsmiljöarbetet, säger Niklas Holmqvist.

De tre delkurserna genomförs en vecka i stöten. Senare i vår ska deltagarna som är indelade i grupper hålla i varsitt representantskapsmöte. Nu under steg 1 är det förberedelser för detta som pågår. De ska ta fram dagordning, arbetsordning, verksamhetsplan, skrivelser, motioner, anföranden, personval, budget, pressmeddelanden och skriva protokoll.
Informationen hittar de i stadgan, i föreningsboken, den egna avdelningens ordförande eller någon annan.
– Jag svarar inte på så många frågor. Det är viktigt att de knyter kontakter där de ska vara verksamma, säger Niklas Holmqvist.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se