Branschorganisationen LÅGAN samlar statistik på alla lågenergibyggnader, passivhus inräknat. Enligt dem har antalet byggda kvadratmeter ökat från ca 25 000 kvm till nästan 2 miljoner kvm mellan åren 2004 och 2014.

 

 
Regelverk kring energisnåla hus är ganska snårigt och det finns flera olika namn och mätmetoder. Passivhus ska inte förväxlas med dels så kallade lågenergibyggnader där branschen definierar en energiprestanda 25%-50% bättre än Boverkets byggregler, och dels nollenergihus där kraven är likt passivhus, men fastigheten ska dessutom leverera lika mycket eller mer energi än som används.
Boverket lägger snart förslag om ytterligare skärpning av befintliga regler som närmar sig lågenergi- och passivhus.

 

Jan-Erik Johansson

 

 

LÄS ÄVEN: Miljötänk på stark frammarsch