Målareförbundet meddelar att parterna har träffat en överenskommelse med anledning av tvisten om det statistikunderlag som framtogs och undertecknades i avtalsrörelsen 2013.
– Vi är nöjda med resultatet, säger Peter Sjöstrand, Målareförbundets förhandlingschef och vice ordförande.

”Parterna har i samförstånd och med god vilja, träffat en överenskommelse som tar sikte på den uppkomna situationen och som ämnar till att förhindra liknande frågor i framtiden.
Parterna kommer inte att i övrigt kommentera frågan vidare.”
Det är Målareförbundets budskap i sina kanaler till medlemmar och andra intresserade.

Vad innebär överenskommelsen Peter Sjöstrand?
När vi sa upp avtalet fick vi till en förhandling med motparten. Rätt har nu blivit rätt.

Men på vilket sätt har det blivit rätt?
– Vi har säkrat ackordslönenernas värde för framtiden. Vi kommenterar inte överenskommelsen mer än så.

På förbundets Facebook kommer frågor om hur värdet har säkrats. Enligt vad Målareförbundet tidigare har gått ut med har medlemmarna blivit lurade på 1200 kronor och nu undrar de givetvis om de kommer att kompenseras retroaktivt.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se