• Björn Hellman, vd Måleriföretagen

Måleriföretagen varslar om lockout. Konflikthotet är en spegelåtgärd mot Målareförbundets tidigare strejkvarsel mot 35 arbetsplatser och 4 företag.

Lockouten innebär enligt Måleriföretagen inte en upptrappning av konflikten eftersom den omfattar enbart arbete som utförs av Svenska Målareförbundets medlemmar på det företag och de arbetsplatser som omfattas av förbundets eget varsel. Enligt Måleriföretagen är huvudskälet till lockouten att kunna undanta samhällsviktiga funktioner från konflikten. Genom lockouten övertar arbetsgivarorganisationen ansvaret för att bevilja dispens från konflikten. Dispens från lockouten kommer att ges för arbeten som påtagligt påverkar verksamheten inom särskilt samhällsviktiga funktioner som vård, äldreomsorg, barnomsorg, skola samt känslig produktion främst inom den exporterande konkurrensutsatta industrin.
– Svenska Målareförbundet är konfliktbenägna, det råder inget tvivel om detta. Måleriföretagen har försökt att genomföra en fredlig avtalsrörelse men alla försök har motarbetats av Målareförbundet. Vår bedömning är att Målareförbundet redan från början bestämt sig för att vi är den bransch som ska vara arenan för kommande avtalskonflikt. Detta kan vi bara beklaga, och konstaterar samtidigt att ett strejkvarsel slår hårt mot hela branschen om det träder i kraft, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.
Lockouten träder i kraft 8 april klockan 12 om parterna inte före det har tecknat kollektivavtal eller dragit tillbaka sina varsel.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se