• Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

 Idag samlas människor över hela Sverige för en manifestation för kollektivavtalen. Kanske har det aldrig varit viktigare att manifestera än just idag. Vi har en alltmer aggressiv borgerlighet som vill lagstifta om löner som ligger långt under kollektivavtalet. 

Samma borgerlighet vill ge de mest utsatta människorna som flytt till vårt land låga löner. Men det är inte ett hot bara riktat mot dem som flytt undan krig och förtryck. Högern och arbetsgivarnas långsiktiga mål är att sänka lönerna för alla löntagare.
Kollektivavtalet är ytterst ett löfte som löntagarna ger varandra om att aldrig arbeta till sämre villkor eller löner än det som man kommit överens om. Det första kollektivavtalet slöts för över 100 år sedan och kollektivavtalet är fortfarande en av de bärande delarna i den svenska modellen. Varje år sluter vi tusentals avtal med vår motpart. De allra flesta arbetsgivare inser värdet av att inte bara löntagarna skyddas från att utnyttjas utan att det också undanröjer en osund konkurrens mellan företagen.

Skälet till att löftet mellan löntagarna håller är insikten om att om någon tvingas sälja sig billigare eller till sämre villkor så är det ett hot mot allas villkor. Därför kommer vi inte att tveka att ta strid för alla människor som utnyttjas. Vi gör det i allas intresse och för att skydda alla arbetstagares villkor.

Vi slåss för en viktig princip. Människor har lika värde. Människor ska behandlas lika. Vårt verktyg för att åstadkomma en sådan likabehandling är kollektivavtalet. Kollektivavtalen gör inte skillnad på om man är kvinna eller man. De tillämpas på samma sätt även om man är gravid eller föräldraledig. De sorterar inte människor efter sexuell läggning. Lönebestämmelserna i kollektivavtalet har samma innebörd för alla oberoende av vars och ens ursprung eller bakgrund. Det behandlar alla lika. Med starka kollektivavtal kan vi förhindra att den typ av utnyttjande av arbetskraft som vi tyvärr sett exempel på, trots allt blir ganska få.

Rättvisa och alla människors lika värde är den grund och värdering som fackföreningsrörelsen vilar på. Det spelar ingen roll om man kommer från Stockholm eller Santiago, Borlänge eller Vilnius. Alla ska behandlas lika. Det är själva arbetet som ska prissättas inte människors ursprung.

Kollektivavtalen är värda att slåss för. Idag, imorgon och alla dagar året om. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla för alla. Endast så kan vi garantera att människor behandlas lika.

Mats Eriksson,
Ordförande Svenska Målareförbundet Avdelning 9 Gävle-Dala