Sju fackförbund går nu samman i projekt där forskare, experter och fackligt aktiva belyser arbetsmiljöproblem i en rad seminarier.

Det är fackförbunden Akademikerförbundet SSR (Saco), Byggnads (LO), Fackförbundet ST (TCO), IF Metall (LO), Kommunal (LO), Unionen (TCO) och Vision (TCO) som arrangerar seminarieserien tillsammans med tankesmedjan Arena idé.

Det första seminariet om psykosocial arbetsmiljö genomfördes redan den 20 januari.
Det andra seminariet i februari belyste utvecklingstendenserna för de traditionella arbetsmiljöriskerna. Vad beror dödsolyckor och olyckstillbud på och varför är det så svårt att komma tillrätta med problemen?

I det tredje seminariet under mars är genusperspektivet centralt. Finns det en könsblindhet när arbetsmiljöproblem ska identifieras och åtgärdas?

Seminarium fyra i april eller maj koncentrerar man sig på de lagar och institutioner som reglerar och övervakar arbetsmiljön. Vilken är företagshälsovårdens roll i dag? Vad gör HR-funktionen? Ger lagstiftningen och de övervakande myndigheterna det stöd som arbetsmiljöarbetet behöver?

I samtliga seminarier kommer förslag till förbättringar att lyftas fram och förändringsperspektivet blir huvudtemat för det femte och sista seminariet i september 2016. Det kommer att ägnas åt vad som krävs för att vi ska komma närmare målet att alla ska ha ett riskfritt och utvecklande arbete. Kunskapen om arbetslivets friskfaktorer finns – varför är det så svårt att vända utvecklingen?

Per Eklund