Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar gemensamt 75 miljoner kronor på arbetsmiljöutbildningar under tre år.

Målet är att fler chefer och skyddsombud ska fördjupa sina kunskaper om förebyggande arbetsmiljöarbete.

Vår målsättning är att fler företag och framförallt de mindre företagen ska uppmuntras till att fördjupa sina kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Genom att skydds-/arbetsmiljöombud och chefer får möjlighet att utbilda sig, skapas också förutsättningar till en gemensam kunskapsplattform för det förebyggande arbetet på arbetsplatsen, säger representanter från parterna.

Den partsgemensamma överenskommelsen innebär att företag över hela landet kan söka ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar inom ett stort antal ämnesområden såsom exempelvis:
· Skiftarbete och hälsa
· Hot och våld
· Psykosocial arbetsmiljö

Företag som tecknat TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, för sina anställda omfattas av satsningen. Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2016.
75 miljoner kronor kommer att avsättas fram till och med 2018 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen kommer att utvärderas löpande för att säkerställa att utbildningsinsatserna sprids och fördelas jämnt över såväl branscher som regioner.

Per Eklund