• Foto: Tomas Nyberg

  • – Även om jag inte är så insatt i detaljer ser jag saker som behöver bli bättre, säger Celine Eriksson. Foto: Tomas Nyberg

  • Christoffer Beck framhåller behovet av att restiden regleras i kollektivavtalet. Foto: Tomas Nyberg

  • – Det är bra att Sveriges äldsta fackförbund visar framfötterna och inte svansar efter Metall hela tiden., säger Daemon Åselius.

  • – Avtalet behöver bli bättre, men jag hoppas att strejken inte blir långvarig, säger Erik Nybeck. Foto: Tomas Nyberg

Det går trögare än på många år i avtalsförhandlingarna. Det första förbundet som varslat om strejk är Målareförbundet.
Vi har tagit pulsen på målarna och kampandan verkar vara stor.


Parterna i måleribranschen har svårt att komma överens. Målareförbundet har sedan avtalsrörelsen började kritiserat Måleriföretagen för att de inte velat förhandla tidigare än ett par dagar innan avtalet löper ut den 31 mars. Måleriföretagen lägger skulden för det på facket som de menar lämnat sina yrkande så sent det går enligt förhandlingsordningen. När parterna trots allt träffades för att diskutera frågorna stod de väldigt långt från varandra.

Facket kräver 3,2 procent i löneökning i ett-årsavtal, de vill ha förbättringar i arbetsmiljöavtalet, ersättning för glasögon som blir förstörda, en maximerad restid till och från jobbet som om den överskrids ska räknas som arbetstid. Facket vill också uppdatera prislistan för ackordet. Ackordslön är målares huvudlönesystem och den målare som vill mäta sina jobb har rätt att göra det. Som komplement finns även tidlön.

Måleriföretagen har i sin tur lämnat ett enda yrkande som handlar om att förändra finansieringen av mätningstjänsten så att endast de företag som använder sig av ackord ska betala istället för nu då alla betalar solidariskt. Det här menar Målareförbundet kommer att skapa en obalans i konkurrensen och leda till att ackordslönesystemet eroderar sönder.
Att Måleriföretagen ger sig på ackordslönesystemet och deras ovilja att överhuvudtaget diskutera fackets krav ledde till att Målareförbundet varslade om strejk.

I en första omgång går målare på 34 specifika arbetsplatser hem den 8 april. Samtidigt tas alla målare på fyra utvalda företag ut i strejk. Har inte konflikten fått en lösning tas målare vid ytterligare fem företag ut i strejk den 22 april. Totalt omfattas 260 målare. Måleriföretagen har svarat med en spegellockout som omfattar exakt samma målare, ett taktiskt spel pågår.
Målareförbundets konfliktorganisation är ute och informerar sina medlemmar om vad varslet om strejk innebär och vad konflikten i avtalsrörelsen handlar om. Stefan Hven har träffat målare i Västerås och berättar att de är taggade. Även från Stockholm rapporteras att målare ute på företagen backar upp sin förhandlingsdelegation och Målareförbundets styrelse som tagit beslut om strejk.

Bröderna Thunströms måleri med huvudkontor i Ludvika och verksamhet runt om i Dalarna är varslade om strejk från den 22 april om varslet inte dras tillbaks. Vi träffar några av målarna anställda på Thunströms som arbetar i Tunabyggens fastigheter i Borlänge.
– Det är bra att förbundet sätter ner fötterna och visar attityd, säger Christoffer Beck.
– Det borde de gjort för länge sen, säger Daemon Åselius och fortsätter:
– Vi har följt industrin allt för länge. Det är bra att Sveriges äldsta fackförbund visar framfötterna och inte svansar efter Metall hela tiden.

Båda två tycker att det är bra och rimliga krav som Målareförbundet har yrkat på.
– Jag tycker det är viktigt att ta strid för ackordet. Vill målaren mäta ska den möjligheten finnas, men prislistan måste förändras så den följer med i löneutvecklingen, säger Daemon Åselius.
Christoffer Beck framhåller behovet av att restiden regleras i kollektivavtalet.
– Då blir det lättare att planera sitt liv och vi slipper ha diskussionerna ute på företagen.
Alla målare är anställda i hemmet och nyligen kom en EU-dom som handlar om restider från hemmet direkt till arbetsplatsen och för det vill facket hitta en lösning i kollektivavtalet. Eftersom målarna har olika arbetstider kan resitden variera och inkräkta på fritiden.…
Erik Nybeck och Celine Eriksson som är lärlingar är inte så insatt i detaljer men tycker det finns saker som behöver förbättras. De ställer sig bakom förbundets varsel men hoppas att strejken inte blir långvarig. Bland förbundens yrkanden finns också förbättringar i utbildningsavtalet som ska garantera att lärlingarna får den utbildningen de har rätt till.
Även Byggnads har varslat och tar från den 12 april i olika steg ut sammanlagt 2 600 byggnadsarbetare i strejk. Flera av deras varsel är sympativarsel med målarna och träffar samma arbetsplatser.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se